จ.นครนายก : ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ

S 17547834*****ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ที่ให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ และรถจักรยานยนต์แก่ประชาชนที่เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 มกราคม 2565ที่ศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยประชาชน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก หน้า บขส. (ใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยมี ดร.สุกัญญา สุขสถาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษาให้การต้อนรับ

S 17547829*****ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวชื่นชมนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครนายก ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง เสียสละ มีจิตอาสา ใส่ใจบริการด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส สร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนที่เดินทาง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด – 19

S 17547830S 17547831S 17547832S 17547833S 17547835 ***ภาพ/ข่าว นพพร ชูทรัพย์ / บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

Share