จ.นครนายก-สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานศูนย์วิจัยให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

9497A1E3 BB17 4883 9A49 73CB0EFBCAA7***** ดำเนินการติดตามและประเมินผลตามนโยบายกสทช. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  8  มกราคม 2565 ที่ห้องประชุมชลพฤกษ์รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. และกรรมการด้านการคุ้มครอง เป็นประธานเปิดการปะชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ(Pubic Hearing) เรื่อง การติดตามและประเมินผลการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อวิทยุ โทรทัศน์ ประจำปี 2565  โดยมีคุณอัญชลี ชัยทรัพย์  ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานศูนย์วิจัยให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการติดตามและประเมินผลตามนโยบายกสทช.

E7CA4A98 F0BD 4869 ADDF 7D14DD8D9F69*****ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  เพื่อพัฒนากลไก มาตรการหรือแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการวิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคมอย่างยั่งยืน ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “ รู้สื่อ รู้สิทธิ เฝ้าติดตาม-วัคซีนคุ้มครองผู้บริโภคสื่อในยุควิถีใหม่” มีการระดมความคิดและหารือกลุ่มใน 4 ประเด็น ประกอบด้วย ผู้บริโภคกับการรู้เท่าทันสื่อ บทบาทการทำงานของ กสทช.  กสมช.กับการส่งเสริมศักยภาพของผู้บริโภคกลุ่มพิเศษ และการดำเนินงานในอนาคตของกสทช. โดยมีการสรุปผลการระดมความคิดและหารือกลุ่ม และสรุปภาพรวมการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะที่หลากหลาย ซึ่งคาดว่า กสทช. จะได้นำผลการระดมความคิดจากการประชุมครั้งนี้ไปพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานในอนาคตต่อไป

146D4C96 5656 41A2 BA0A D1368378CAE62F7449A1 A24E 48A6 BDA2 A5ABFE17426E5B825629 D264 4A80 8481 4A55903AC05C

tmp_v4738847509678541368***ภาพ/ข่าว นพพร ชูทรัพย์ / บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

Share