รมต.คลังลงพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท จ.สระแก้ว หนุนขนส่งไทย-กัมพูชาเพื่อเตรียมเปิดด่าน

*****สระแก้ว -รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ผวจ.สระแก้ว นำหน่วยงานเกี่ยวข้องตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างถนน-อาคารศุลกากร รองรับการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ส่งเสริมการขนส่งสินค้าไทย-กัมพูชา คาดแล้วเสร็จพร้อมเปิดดำเนินงานได้ในปีหน้า

DSC 0305*****เมื่อเวลา 12.30 ของวันนี้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะลงพื้นที่สระแก้ว โดยมีนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว น.ส.นงเยาว์ ศรีฉันทะมิตร พาณิชย์จังหวัดสระแก้ว นายประพันธ์ จันทร์ไทยศรี นายด่านศุลกากรอรัญประเทศ นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภออรัญประเทศ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เดินทางลงพื้นที่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพื่อติดตามความคืบหน้าการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าระหว่างไทยและกัมพูชา

DSC 0305 1*****นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ ฝ่ายปกครอง จ.บันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา ได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เรื่องการเปิดใช้จุดผ่านแดนถาวรสตึงบท-บ้านหนองเอี่ยน ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่แขวงผชาก็อนดาล กรุงปอยเปต จ.บันเตียเมียนเจย ตรงข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เป็นช่องสำหรับขนส่งสินค้าเข้าออกส่งเสริมการค้าระหว่างกันไทยกับกัมพูชาโดยแจ้งว่าโครงการก่อสร้างเส้นทางเชื่อมต่อสะพานมิตรไทย กัมพูชา “สตึงบท-บ้านหนองเอี่ยน” กับเส้นทางหมายเลข 5 (AH1)เกือบจะแล้วเสร็จ อีกทั้งจุดตรวจชั่วคราวและเจ้าหน้าที่ที่ประจำจุดผ่านแดนถาวรสตึงบท-บ้านหนองเอี่ยน พร้อมปฏิบัติหน้าที่แล้วเช่นกัน และจากการตรวจสอบความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอี่ยน ของสำนักงานศุลกากรอรัญประเทศ ที่ได้งบประมาณจำนวน 234.99 ล้านบาทจากกรมศุลกากร เพื่อใช้เป็นพื้นที่ดำเนินการของเจ้าหน้าที่ฝั่งไทย พบว่า มีความคืบหน้าแล้ว 16% โดยมีกำหนดเสร็จสิ้นในวันที่ 28 ก.ย.2565 ส่วนการก่อสร้างถนนหมายเลข 3646 ของแขวงทางหลวงสระแก้ว มีความคืบหน้าแล้วถึง76% และคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน มี.ค. 2565 ทั้งนี้ หากการดำเนินการก่อสร้างในส่วนต่างๆ แล้วเสร็จตามสัญญาก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยจะสามารถปฏิบัติงานได้ทันที

DSC 0306*****ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงหมายเลข 33-ทางหลวงหมายเลข 3366-สะพานข้ามคลองพรมโหด-บ้านหนองเอี่ยน ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ไปยังบ้านสตึงบท ต.ปอยเปต อ.โอโจรว จ.บันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา เพื่อรองรับปริมาณจราจรที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต เนื่องจากการค้าบริเวณชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวร บ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว (บริเวณตลาดโรงเกลือ) ปัจจุบันมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้จุดผ่านแดนมีความหนาแน่น เกิดการจราจรติดขัดบริเวณด่านพรมแดนจากรถที่มาขนส่งสินค้า รวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาซื้อสินค้าที่ตลาดโรงเกลือ ดังนั้น เพื่อขยายพื้นที่การค้าการลงทุนชายแดนบริเวณบ้านหนองเอี่ยน จึงได้ก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่เพื่อให้รองรับการขนส่งที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยลดระยะเวลาการเดินทาง ประหยัดค่าใช้จ่าย และลดปัญหาการติดขัดของการจราจรจากรถขนส่งสินค้าบริเวณด่านพรมแดน บ.คลองลึก รวมถึงสนับสนุนศักยภาพจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ โดยการขยายพื้นที่การค้าการลงทุนบริเวณชายแดนในการรับการส่งออกและการนำเข้าสินค้าระหว่างประเทศตามนโยบายด้านโลจิสติกส์ของประเทศ และเป็นส่วนในการส่งเสริมนโยบายและแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียนดังกล่าว

DSC 0317DSC 0329 1DSC 0327

***ภาพ/วีระยุทธ สารการ /ข่าว สมศักดิ์ สารการ /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

Share