จังหวัดอุตรดิตถ์โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง ตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ประสบปัญหาราคาจำหน่ายหอมแดง ไม่สอดคล้องกับราคาตันทุนการผลิต

4883579*****ณ ลานอเนกประสงค์หมู่ที่ 3 ตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์  นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานปล่อยรถช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง ตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งนี้โครงการนี้จะรับซื้อหอมแดงในพื้นที่อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะหมดฤดูกาลผลิตนี้  โดยประสานผู้รับซื้อเข้ามารับซื้อหอมแดงสดคละในพื้นที่ในราคานำตลาด กิโลกรัมละ 8.50 บาท เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของเกษตรกร  อีกทั้งเป็น การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตหอมแดงอีกช่องทางหนึ่ง โดยผู้รับซื้อ (บริษัท เอ็มที ฟรุ๊ตแลนด์ จำกัด) ได้รับซื้อหอมแดงเกรดคละในราคานำตลาด กิโลกรัมละ 8.50 บาท เพื่อกระจายไปยังตลาดปลายทางโครงการรถ Mobile พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน สถานีบริการน้ำมัน และอื่นๆ ปริมาณ 12 ตัน เป็นเงินจำนวน  102,000 บาท ซึ่งได้มีการตกลงซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2565 แล้วกำหนดส่งมอบในวันที่ 10 มีนาคม 2565

4883585*****นางพิสมนต์ มงคลเทพ  พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์  กล่าวว่า   จังหวัดอุตรดิตถ์มีพื้นที่เพาะปลูกหอมแดง ปีการผลิต 2564/65 จำนวน 2,648 ไร่ ผลผลิตรวม 6,040.40 ตัน ขณะนี้ ผลผลิตหอมแดง (ฤดูแล้ง) ออกสูตลาดมากในเดือนมีนาคมสิ้นสุดฤดูกาลตันเดือนเมษายน ปลูกมากที่ตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด พื้นที่เพาะปลูก อำเภอน้ำปาดจำนวน 1,690 ไร่ ผลผลิตรวม จำนวน 3,887 ตัน หอมแดงตำบลเด่นเหล็ก เป็นหอมแดงที่มีคุณภาพ มีลักษณะเด่น คือ หัวโต สีแดงอมม่วง รสชาติเผ็ดฉุน กรอบน่ารับประทาน เก็บได้นานหลายเดือน อีกทั้งมีคุณค่าทางโภชนาการต่อร่างกายสูง เพราะมีธาตุกำมะถัน ธาตุโปรแตสเชี่ยม ฟอสฟอรัสและธาตุเหล็กในดินซึ่งเป็นธาตุทางธรรมชาติสูง จนได้รับคำชมจากพ่อค้า แม่ค้าต่างถิ่น ที่เข้ามารับซื้อว่า เป็นหอมแดงคุณภาพที่ดีที่สุดในประเทศไทย

488361848835884883585 1

***ภาพ/ข่าวนาคา  คะเลิศรัมย์/รายงาน

Share