อรัญประเทศประชุมเตรียมการผ่อนคลายมาตรการในการเดินทางเข้า – ออก ของบุคคลผ่านซ่องทางผ่านแดนทางบก (เฉพาะจุดผ่านแดนถาวร)

DSC 0003*****เมื่อเวลา 13.30 น.ของวันนี้ นายธนาธิป โคกมณี นายอำเภออรัญประเทศ เป็นประธานในพิธีการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาตของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา พ.ต.อ.รุ่ง ทองมนต์ ผกก.ตม.จว.สระแก้ว นายประพันธ์ จันทร์ไทยศรี นายด่านศุลกากรอรัญประเทศ นายอดุลย์ หาญชิงชัย. สาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  นายกเทศเมืองอรัญประเทศ นายก อบต.เข้าประชุมในครั้งนี้

DSC 0740*****นายธนาธิป โคกมณี นายอำเภออรัญประเทศ กล่าวว่า ตามที่ทำเนียบรัฐบาล มีมติเห็นขอบการปรับมาตรการป้องกันโรคสำหรับการเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรไทย ผ่านช่องทาง ผ่านแดนทางบกของ (เฉพาะจุดผ่านแดนถาวร) ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) อนึ่ง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (คบค.มท) ได้รับแจ้งจากจังหวัดชายแดนที่มีจุดผ่านแตนถาวร ว่าได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และแจ้งความประสงค์ขอผ่อนคลายมาตรการในการเดินทางเข้า – ออก ของบุคคลจำนวน ๑๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดจับทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดตาก จังหวัดจังหวัดระนอง จังหวัดสงชลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดสตูลศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย

บค.มท.) จึงขอแจ้งรายชื่อจังหวัดที่มีความประสงค์ขอผ่อนคลายมาตรการในการเดินทางเข้า -ออกข้างตัน เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่ในการดำเนินการตามมาตรการฯ ต่อไป

DSC 0001*****ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สามารถเดินทางได้ทั่วราชอาณาจักร ผู้เดินทางแบบระยะสั้น(พำนักอยู่ในไทยไม่เกิน 3 วัน)ไม่ต้องลงทะเบียนการเดินทาง ต้องมีเอกสารการฉีดวัคชินครบตามกำหนด ใช้หนังสือผ่านแดน (Border Pass )เป็นเอกสารที่ใช้ในการผ่านแดน ตรวจหาเชื้อโควิด19ด้วยวิธี Self atk หากไม่มีเชื้อโรคโควิด 19 ให้ผู้เดินทางสามารถเดินทางเข้าราชอาณาจักรได้ แต่หากมีเชื้อโควิด19 จะไม่อนุญาตให้เดินทางเข้าราชอาณาจักร ทางอำเภออรัญประเทศจะสรุปรายงานจังหวัดสระแก้วและรายงานกระทรวงมหาดไทยอนุมัติต่อไป

 

DSC 07401DSC 0004DSC 0741 1

Share