เปิดงานประเพณีแซนโฎนตา ชาวไทยเชื้อสายกัมพูชา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

*****สระแก้ว – นายอำเภอตาพระยา จ.สระแก้ว เปิดงานประเพณีแซนโฎนตา สืบทอดวัฒนธรรมของบรรพบุรุษชาวไทยเชื้อสายกัมพูชา อ.ตาพระยา จ.สระแก้วเพื่อเช่นไหว้บรรพบุรุษของเขมรและชาวไทยเชื้อสายเขมรที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา

DSC 0147*****เมื่อเวลา 09.30 น.ของวันนี้ นายสุโสฬส พึ่งบุญ นายอำเภอตาพระยา จ.สระแก้ว เป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณีแซนโฎนตา ที่วัดตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว โดยมีนาย สุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ ส.ส.สระแก้ว เขต 3 นายสมบัติ พูลมงคล นายกเทศมนตรีตำบลตาพระยา พ.อ.นิวัฒน์ หาญประสพ นายก อบต.ตาพระยา ทหาร ตำรวจ นายก อบต.ทุกแห่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ทั้ง 4 ตำบล ร่วมงานในครั้งนี้อย่างยิ่งใหญ่

DSC 0154 1*****นายสมบัติ พูลมงคล นายกเทศมนตรีตำบลตาพระยา กล่าวรายงานว่า เนื่องในงานสืบสานประเพณีแซนโฎนตา ของชาว อ.ตาพระยา ที่ได้สืบทอดการจัดงานมาเป็นเวลายาวนาน โดยประเพณีดังกล่าวถือเป็นงานของท้องถิ่นที่ได้ให้ความสำคัญในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีมาจากของบรรพบุรุษ และเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นและประชาชนชาวไทยเชื้อสายเขมร ที่ได้จัดงานไหว้บรรพบุรุษ เช่น งานบุญข้าวสาร์ท (ข้าวกระยาสารท) หรืองานบุญสารทไทย สาร์ทลาว สาร์ทจีน และงานสืบสานประเพณีแซนโฎนตา เรียกตามภาษาท้องถิ่นของเขมร ซึ่งการจัดงานดังกล่าวได้มีการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ต่อบรรพบุรุษ ที่เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามต่ออนุชนคนรุ่นหลัง

DSC 0197*****นายสุโสฬส พึ่งบุญ นายอำเภอตาพระยา  กล่าวว่า สำหรับประเพณีการจัดงานแซนโฎนตา ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงวันแรม 14 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี ถือว่า เป็นประเพณีเซ่นไหว้บรรพบุรุษที่มีเชื้อสายเขมรในโบราณ ซึ่งคำว่า แซน แปลว่า การเซ่นไหว้ ส่วนคำว่า โฎนตา แปลว่า บรรพบุรุษ เชื่อกันว่าประเพณีตั้งแต่ดั้งเดิมนั้น จะมีการประกอบพิธีกรรมเฉพาะในครอบครัวและชุมชน ซึ่งอาจขาดการเชื่อมโยงสู่คนรุ่นใหม่ ดังนั้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีอันดีงามให้แพร่หลายออกไปและเป็นการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเชื่อของคนโบราณ ทางอำเภอตาพระยาจึงถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญที่จัดสืบทอดทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ของชาวอำเภอตาพระยา รวมไปถึงการใช้ประเพณีเป็นสายใยผูกพันในครอบครัว ให้ช่วยกันรักษา อนุรักษ์สืบสานและรักษาประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามสืบต่อไป

DSC 0173*****พ.อ.นิวัฒน์ หาญประสพ นายก อบต.ตาพระยา กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า เป็นสาร์ทใหญ่ของชาวไทยเชื้อสายเขมร ซึ่งเชื่อว่าเป็นวันที่ 3 ภพเปิดประตูเข้าหากัน และในงานจะมีการเตรียมการเป็นพิเศษ เพราะเป็นวันรวมญาติของชาวไทยเชื้อสายเขมรในวันนี้ลูกหลานที่ไปอยู่ที่อื่น ได้มีโอกาสกลับภูมิลำเนามาทำบุญ หาบรรพบุรุษอย่างพร้อมเพียงกัน ผู้ที่เป็นบุตรหลานทุกๆคนไม่ว่าว่าจะเป็นเขยหรือสะใภ้ จะต้องส่งข้าวสารหรือเครื่องเช่นไหว้ไปให้พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย เพื่อให้ท่านได้ใช้เครื่องเช่นไหว้ ทำพิธีเช่นไหว้ต่ออีกทีหนึ่ง และปู่ย่า ตายาย ก็จะมอบสิ่งของเป็นการตอบแทนให้เพื่อเป็นสิริมงคล

DSC 0261 1*****ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพื่อสนับสนุนส่งเสริม การฟื้นฟูประเพณีแชนโฎนตาของชาวไทยเชื้อสายเขมรในอำเภอตาพระยา แต่ อบต.ทั้ง 4 แห่ง จัดขบวนแห่ของแต่ตำบลอย่างสวยงามเป็นเอตลักษณ์ของพื้นบ้านของชุมชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอัตลักษณ์ ตามประเพณีโบราณ เพื่ออนุรักษ์ และถ่ายทอดสืบสานประเพณีท้องถิ่นไว้ให้ลูกหลานได้เรียนรู้ต่อไป เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ให้เกิดความรัก สามัคคีในสถานบันครอบครัว ชุมชน และสังคมโดยรวม กิจกรรม ประกอบด้วย ขบวนแห่เครื่องเช่นไหว้ และพิธีเช่นไหว้บรรพบุรุษดังกล่าว

DSC 0206 1DSC 0151DSC 0170DSC 0152DSC 0179DSC 0264DSC 0181DSC 0202 1DSC 0261 2

***ภาพ/วีระยุทธ สารการ /ข่าว สมศักดิ์ สารการ /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

Share