ชาวตาพระยาร้องผ่านอำเภอตาพระยาและสื่อสระแก้วเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินเพื่อออกเอกสารสิทธิ์ยันทำกินตั้งแต่บรรพบุรุษ

*****เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันนี้ ณ ห้องประชุมอำเภอตาพระยา นายสุโสฬส พึ่งบุญ นายอำเภอตาพระยา โดยมีนายสุรงณ์ ปั้นกิจดี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว สาขา อรัญประเทศนายยุทธพัฒน์ เพชรประเสริฐ ตัวแทนชาวบ้าน นายสุวิทย์ มากทอง อายุ 59 ปี พร้อมกับชาวอำเภอตาพระยา ประมาณ 100 คนที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

DSC 0480 *****นายสุรงณ์ ปั้นกิจดี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว สาขา อรัญประเทศ  กล่าวว่า  หลังจากชาวบ้านตาพระยาร้องสื่อและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีปัญหาที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ และที่ดินทับซ้อนของประชาชนยันว่าทำกินมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าอ้างว่าไม่จริงตามป่าไม้อ้างว่าบุกรุกป่าไม้ตามที่ชาวบ้านตำบลทัพไทยที่มีใบจองและได้ออกรางวัดแล้ว จำนวน 53 ราย เพื่อสอบหลักฐานที่ได้มาของที่ดินเพื่อพิจารณาออกโฉนดตามขั้นตอนของกฎหมาย

DSC 0483***** นายยุทธพัฒน์ เพชรประเสริฐ ตัวแทนชาวบ้าน  กล่าวว่า เรื่องที่ดินทำกินข้อเท็จจริง กรณี ข้อมูลในเชิงลึก ซึ่งระบุว่าเป็นชุมชนใหญ่มีผู้อยู่อาศัยที่ดินทำกินหลังรัฐบาลออกเอกสารสิทธิ์ ถือครองเป็นใบ สค.6 ใบ ภบท.5 เสียภาษีทุกปีในขณะนั้น จนถึงปัจจุบันนี้ พื้นที่ดินของหมู่บ้านไม่มีป่าแล้ว มีแต่พืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมปลูกมันสำประหลัง ปลูกข้าว ปลูกลำไย ทำสวนผสม ได้ทำประโยชน์ในที่ดินบริเวณดังกล่าวมีแต่ป่าไม้มาทับซ้อนที่ดินทำกินของชาวบ้าน ถือว่าละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ดินทำกินที่อยู่อาศัย คุมพื้นที่บ้านทัพไทย และบ้านทับทิมสยาม 03 กรณีบ้าน 03 ผู้ใหญ่บ้านนำที่ดินที่มีเจ้าของอยู่แล้วนำไปเป็นป่าชุมชนทำให้ไปทับที่ทำกินที่มีเจ้าของเดิมอยู่ และปลูกป่าทับซ้อนรวมถึง ประกาศ ชุมชนป่าไม้เป็นที่สาธารณะประโยชน์ทับซ้อนที่ทำกินของชาวบ้านดังกล่าว

DSC 0499*****นายสุวิทย์ มากทอง อายุ 59 ปี กล่าวด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจว่า เขาได้ทำการเกษตรมาอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาไม่เคยมีผู้ใดมาคัดค้านตนทำการเกษตร ปลูกข้าวโพด ปลูกมันสำประหลังเรื่อยมาตั้งแต่ พ.ศ. 2536 เป็นต้นมาไม่เคยปล่อยให้เป็นที่รกร่างว่างเปล่าในพื้นที่การเกษตร ในสิทธิ์ครอบครอง ภ.บ.ท.6 ยังเคยได้เสนอขอออกใบเสียภาษี ดอกหญ้า ให้กับรัฐแต่ผู้นำชุมชนในพื้นที่ถืออำนาจเข้ามาปักป้ายเป็นป่าชุมชนในที่ดินทำกินของประชาชน ผู้นำได้แอบอ่างว่าเป็นที่ของโครงการ ผู้ดูแลเอาป้ายปักเป็นเขตป่าชุมชนในปี 2560ประชาชนได้ทำเกษตรมาถึง28 ปี ซึ่งกรณีดังกล่าวต่อมามีหนังสื่อของนายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ ที่ ทส 15037 ลงวันที่ 9 กันยายน 2565 อ้างว่าพื้นที่ดินทำกินถือครอง จำนวน 16-1-58 ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าตาพระยา ตั้งแต่ปีพ.ศ.2536 อ้างว่าสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยโครงการจัดหมู่บ้านทับทิมสยาม 03 ได้จ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าดังกล่าว ตนขอปฏิเสธว่าไม่เคยได้รับเงินชดเชยในที่ดินแปลงดังกล่าวขอให้ท่านตรวจสอบเรื่องนี้ว่านำเงินชดเชยไปจ่ายให้กับใครดังนั้นการแก้ไขปัญหาที่ดินของอำเภอตาพระยามีการทับช้อนกันเป็นจำนวนมาก ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยมีผู้เดือดร้อนในอำเภอตาพระยา จ.สระแก้ว และเป็นปัญหาที่จะต้องแก้ไขในที่ดินทำกินคืนให้กับประชาชนต่อไป

DSC 0491*****นายสุโสฬส พึ่งบุญ นายอำเภอตาพระยา กล่าวว่า ในเรื่องปัญหาที่ทำกินในเขตพื้นที่อำเภอตาพระยา ทางอำเภอตาพระยารับเรื่องไว้เพื่อพิจารณาส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวของเพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินของประชาชนและที่ดินในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินทำกินของเกษตรกรเป็นต้น

DSC 0506DSC 0475DSC 0496DSC 0477DSC 0475 1DSC 0480 1DSC 0501DSC 0494DSC 0505

***ภาพ/วีระยุทธ สารการ /ข่าว สมศักดิ์ สารการ /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

Share