จ.นครนายก : ทำบุญตักบาตรเทโวโรหนะ ประจำปี 2565สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม เทศกาลออกพรรษาและถวายกองผ้าป่าสามัคคี เพื่อบำรุงบูรณะวัด

20221011 080034***** 11 ตุลาคม 2565 ที่วัดเขานางบวช ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก องค์การบริหารส่วนตำบลสาริกา ร่วมกับวัดเขานางบวช และสภาวัฒนธรรมตำบลสาริกา ร่วมกันจัดงานทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2565 สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม เทศกาลออกพรรษา ประชาชนผู้เข้าร่วมงาน“นุ่งผ้าไทยไปทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ” เพื่อร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยมีนายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานฯ นายชุมพลภัทร์ เลาหะพานิช  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาริกา กล่าวรายงาน ทั้งนี้เพื่อร่วมกันตระหนักถึงวันสำคัญและส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันตักบาตรเทโวโรหณะและวันออกพรรษา โดยภายในงานคณะพระสงฆ์รับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งจากพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก มีการถวายกองผ้าป่าสามัคคี เพื่อบำรุงบูรณะวัด

20221011 082856*****วันออกพรรษา คือ วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11  จะมีพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ  ซึ่งชาวพุทธเชื่อกันว่า เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกสู่เมืองมนุษย์  หลังจากที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้ว  โดยในพรรษาที่  7  พระองค์ได้เสด็จจำพรรษายังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อเทศนาพระอภิธรรมปิฎกโปรดพระพุทธมารดา  1  พรรษา ครั้นออกพรรษาแล้วในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 พระพุทธองค์เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ประทับที่เมืองสังกัสสะ มีพุทธศาสนิกชนไปเข้าเฝ้าเพื่อทำบุญตักบาตรกันเนืองแน่น  ด้วยเหตุนี้  ชาวพุทธจึงยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน

20221011 08211520221011 08123820221011 08230820221011 082720C648BA72 9370 41D8 8F6F 4473F692D6C720221011 082937

***ภาพ/ข่าว นพพร ชูทรัพย์ / รายงาน

Share