หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จัดกิจกรรม “จิบชา กาแฟ สานใจ สานสัมพันธ์เสวนา” สานใจประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานราชการและทุกภาคส่วน ได้ร่วมหารือข้อราชการ ขับเคลื่อนทุกมิติเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

DSC 1889*****วันที่ 10 พ.ย. 65 เวลา 07.30 น.ที่บริเวณศาลาเกยหาดบ้านทอน ค่ายจุฬาภรณ์ อ.เมือง           จ.นราธิวาส หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จัดกิจกรรม “จิบชา กาแฟ สานใจ สานสัมพันธ์เสวนา” โดยมี นาวาเอก พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผู้บังคับการหน่วยนาวิกโยธิน กองทัพเรือ เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมฯ เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการ ได้ร่วมหารือข้อราชการระหว่าง ภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ และสื่อมวลชนทุกแขนงในพื้นที่ เพื่อการประสานการปฏิบัติงานร่วมกันของทุกหน่วยงาน  ผนึกกำลังการขับเคลื่อนในทุกมิติการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส  โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น

DSC 2027*****โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส   นายไพโรจน์ จริตงาม  นายทศพล สวัสดิสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส   ปลัดจังหวัดฯ  นายกูเซ็ง ยะวอฮะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นราธิวาส   นายไพซอล อาแว นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่  เจ้าหน้าที่ทั้ง 3 ฝ่าย  เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน

DSC 2200*****ทางด้านนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวชื่นชมถึง การจัดกิจกรรม “จิบชา กาแฟ สานใจ สานสัมพันธ์ เสวนา” ถือเป็นนิมิตรหมายอันดี ที่ทุกส่วนได้พบปะพูดคุยระหว่างกัน ได้ร่วมหารือข้อราชการ เพื่อการบูรณาการการทำงานร่วมกัน และยังเป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆด้วย เพื่อให้การขับเคลื่อนงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้การจัดกิจกรรม “จิบชา กาแฟ สานใจ สานสัมพันธ์เสวนา” ถือเป็นปฐมฤกษ์เพื่อให้หน่วยงานต่างๆในจังหวัดนราธิวาส ได้สานต่อ การจัดกิจกรรม “จิบชา กาแฟ สานใจ สานสัมพันธ์เสวนา” กันอย่างต่อเนื่อง  ภายหลังจากที่มีการผ่อนคลายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในการเข้าสู่โรคประจำถิ่น

 

DSC 2293******นาวาเอก พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผู้บังคับการหน่วยนาวิกโยธิน กองทัพเรือ กล่าวว่า ในครั้งนี้เป็นการเปิดบ้าน นย. หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน พร้อมทั้งได้รับประทานอาหารร่วมกันเพื่อหารือประสานการปฏิบัติงานให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่า ทางหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ มีความยินดีให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในทุกๆด้าน พร้อมทิ้งท้ายว่า “หากท่านคิดอะไรไม่ออก..ให้บอก นย.”อย่างไรก็ตามในวันนี้ ทางผู้บังคับการหน่วยนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ได้มอบของที่ระลึก เป็น ขนมผูกรัก ซึ่งเป็นฝีมือของกลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจชุมชนบ้านโคกเคียน ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ขณะที่ทางโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ออกบูทให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 (ไฟเซอร์ ) และวัคซีนไข้หวัดใหญ่ แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างภูมิต้านทานโรคด้วย

DSC 2425DSC 2575DSC 1839 1

***ภาพ/ข่าว/กรียา/นราธิวาส

Share