จ.สระแก้ว จัดงานคล้ายวันสถาปนาจังหวัด ครบรอบ 29 ปี และงานสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2565

IMG 0095*****วันนี้ ( 1 ธ.ค.) ณ  บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว และศาลากลางจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้วและงานสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2565 พร้อมด้วยข้าราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมในพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  พิธีบวงสรวงพระสยามเทวาธิราชจำลอง รวมทั้งกล่าวรำลึกวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว ครบรอบ 29 ปี

IMG 0108*****ตามที่มีพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดสระแก้วขึ้น เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พุทธศักราช 2536 โดยเป็นจังหวัดที่ 74 ของประเทศไทย จังหวัดสระแก้วได้กำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว  ความเป็นมาของจังหวัดสระแก้วมีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่ในอดีต รวมถึงความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อครั้งทรงพระยศสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ได้รับมอบหมายจากพระเจ้ากรุงธนบุรี ให้ยกทัพไปปราบปรามความไม่สงบในกัมพูชา ขณะที่ยกทัพมาถึงเขตจังหวัดสระแก้วในปัจจุบัน ได้แวะพักที่บริเวณ “สระแก้ว – สระขวัญ” ก่อนที่จะยกทัพไปตีเสียมราฐ และเมื่อยกทัพไปถึงก็สามารถจัดการความไม่สงบในกัมพูชาได้สำเร็จ    สระแก้ว – สระขวัญ จึงเป็นสัญลักษณ์ของความศักดิ์สิทธิ์เป็นสิริมงคล และทางราชการ   ได้นำน้ำจากสระน้ำดังกล่าว มากระทำพิธีถือน้ำศักดิ์สิทธิ์พิพัฒน์สัตยา จึงได้มีการนำคำว่า “สระแก้ว” มาเป็นนามมงคล จัดตั้งขึ้นเป็น “จังหวัดสระแก้ว” ในปัจจุบัน

IMG 0124*****จังหวัดสระแก้วได้ตั้งขึ้น ประชาชนในจังหวัดได้ ร่วมมือ ร่วมแรง  ร่วมใจ จัดสร้างศาลหลักเมืองประจำจังหวัดสระแก้วขึ้น เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นศูนย์รวม ขวัญกำลังใจและความรัก สมัครสมานสามัคคีในหมู่ชาวจังหวัดสระแก้ว ในปีนี้จังหวัดสระแก้วได้ร่วมกับเทศบาลเมืองสระแก้ว ดำเนินการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว  และงานสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว รวมทั้งประชาชนในจังหวัดสระแก้ว สร้างการมีส่วนร่วม และความสามัคคีของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว  และส่วนราชการในจังหวัดสระแก้ว  และเพื่อเป็นการสืบสานให้เป็นงานประเพณีแก่อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาและสืบสานต่อไป

IMG 0132IMG 0186IMG 0192IMG 0193IMG 0196IMG 0189IMG 0197IMG 0202IMG 0153

***ภาพ/ข่าว ทีมข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

Share