สระแก้วโชคดี “นโยบาย รมว.ศึกษา พัฒนาบ้านเรา” ลงพื้นที่กิจกรรมพาน้องเรียน อาชีพ

DSC00205*****นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในการร่วมกิจกรรม “พาน้องเรียน อาชีพ” ประชุมและพบปะผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ที่วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 66 ว่ามีความเป็นห่วงเรื่องการศึกษา ทุกวันนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ภายหลังสถานการณ์โควิค 19 คลี่คลาย ต้องมีการปรับตัว แต่ทำอย่างไร เด็กที่จบมาต้องมีอาชีพ มีงานทำ ถือเป็นนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายกระทรวงศึกษาที่ เน้น”อาชีวะ สร้างชาติ” เป็นผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยแท้จริง

DSC00210*****รมว.ศธ กล่าวว่า วันนี้ฝาก ได้นโยบายกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องการพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีคุณภาพ ยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษา รวมถึงการขยายโอกาสทางการศึกษา อาทิ ช่วยดูอาชีพที่หลากหลายมากขึ้น รับฟังเสียงเด็ก ๆ ความต้องการของพื้นที่ แต่ละพื้นที่จะไม่เหมือนกัน เน้นวิชาชีพต่าง ๆ รับทราบว่าที่นี่ ขาดแคลนอาคารเรียน จึงได้จัดสรรงบมาสร้างอาคารเรียนแล้ว เน้นย้ำผู้บริหารสถานศึกษาทำทวิภาคีกับภาคเอกชน ผู้ประกอบการมากขึ้น เน้นการสร้างเครือข่าย ต้องมีการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตอนนี้ทางกระทรวงได้ทำ MOU กับผู้ประกอบการแล้ว 5 แห่ง เพื่อให้ได้มีสถานที่เรียน อบรมหรือฝึกงานกับสถานที่จริง ๆ เพื่อรองรับกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ มีทักษะ ฝีมือ ตรงตามความต้องการของตลาด

DSC00215*****รมว.ศึกษากล่าวต่อ รัฐบาลได้จัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวให้กับสถานศึกษาทุกแห่ง เพื่อดูแลการศึกษาให้มีคุณภาพ จากที่ไม่ได้ขึ้นมากว่า 10 ปี จะผลักดันโรงเรียนจุฬาภารณ์ ที่มีความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และการเตรียมความพร้อมสร้างโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ที่อำเภอวัฒนานคร เพื่อรับรองเด็กด้อยโอกาส กลุ่มเปราะปราง เพื่อต่อยอดทางการศึกษา มีอนาคตที่ดีต่อไป

DSC00219*****โอกาสเดียว ในช่วงบ่าย รัฐมนตรีว่าการกะทรวงศึกษาธิการ ได้พบปะ รับฟังเสียงสะท้อนของนักศึกษาที่เรียนสายอาชีพ ว่ามีความต้องการอะไรบ้าง เพื่อจะได้ช่วยเหลือดำเนินการ ต่อไป และสิ่งที่ดำเนินการแล้วคือการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ ขนาด 4 ชั้นเรียน 20 ห้องปฏิบัติการ งบประมาณกก่อสร้าง 21 ล้านบาทเศษ คาดว่าก่อสร้างแล้วเสร็จ ปลายเดือนมกราคม ปี 2567 เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนของวิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น ที่มีกว่า 2,500 คน

DSC00222DSC00225DSC00270

***ภาพ/ข่าว ดุลยศักดิ์ ไชยรัตน์ ปชส.สระแก้ว /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

Share