จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชนและสังคม โดยการมอบรถเข็นนั่งสำหรับคนพิการ

S 6365447วันนี้ (19 ม.ค.66) เวลา 09.39 น. พ.ต.อ.รุ่ง ทองมนต์ ผกก.ตม.จว.สระแก้ว นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.สระแก้ว จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชนและสังคม โดยการมอบรถเข็นนั่งสำหรับคนพิการ (วีลแชร์) จำนวน 4 คัน เพื่อนำไปอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สุขภาพไม่แข็งแรง และส่งเสริมให้ผู้พิการมีสุขภาวะที่ดีทั้งสุขภาพกายใจ สังคมและเศรษฐกิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี เข้าถึงบริการต่างๆ ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี ช่วยลดภาระผู้ดูแล และถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้ง จำนวน 30 ชุด แก่ชาวบ้านผู้มีรายได้น้อย ณ วัดดงยางประชาสรรค์ หมู่ที่ 3 ต.เมืองไผ่ อ.อรัญประเทศ จว.สระแก้ว

S 6365446S 6365450S 6365451S 6365461S 6365443S 6365451 1

***ภาพ/ข่าว ตม.สระแก้ว

Share