สระแก้ว-บูรณาการร่วมซ้อมแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยในตลาดโรงเกลือในช่วงหน้าแล้ง

*****งานป้องกันสาธารณภัย ด้านการเผชิญเหตุอัคคีภัยในพื้นที่ตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566

*****วันนี้ จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วและภาคีเครือข่ายภาครัฐ และ เอกชน กำหนดจัดโครงการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการเผชิญเหตุอัคคีภัย ในพื้นที่ตลาดโรงเกลือ เพื่อเป็นการบูรณาการการเตรียมความพร้อมระหว่างหน่วยงานในภาคส่วนราชการต่างๆ

DSC 0101*****ต่อมา นายชนาธิป โคกมณี ปลัดจังหวัดสระแก้ว ประธานการฝึกการป้องกันอัคคีภัย โดย นายจักรพงษ์ พันธ์โชติ นายอำเภออรัญประเทศ นายวัชรินทร์ อรัญเจริญยิ่ง นายกเทศบาลอรัญประเทศ พร้อมเหล่าข้าราชการทหาร-ตำรวจ-พ่อค้าประชาชน-องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นหน่วยกู้ชีพเทวาของเทศบาลเมืองอรัญประเทศมีรถดับเพลิงเมืองอรัญประเทศ รถดับเพลิงเทศบาลตำบลป่าไร่และ อบต.ท่าข้าม มูลนิธิสว่างเทียงธรรมสถาน และมูลนิธิกู้ภัยอรัญประเทศ เข้าร่วมการฝึกกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนให้ความสนใจร่วมชมการฝึกซ้อมในครั้งนี้ จะได้เรียนรู้เมื่อเกิดเหตุการณ์จริงเพราะตอนนี้ก็เข้าสู่ฤดูแล้งแล้ง จากการซ้อมแผนในวันนี้จำลองเหตุการณ์บริเวณตลาดโรงเกลือล๊อกขายสินค้า.ข-1มีเพลิงไหม้ความรุนแรงระดับ2 หลังจากนั้นมีคนพบเห็นจึงร้องตระโกนให้ผู้ที่อยู่ภายในตลาดทราบ และได้พากันวิ่งหนีเพลิงออกจากที่เกิดเหตุ แล้วแจ้งให้ จนท.ทราบ หลังจากนั้นได้แจ้งให้หน่วยดับเพลิงเข้าพื้นที่ทำการดับไฟพร้อมทั้งรถกู้ชีพ-มูลนิธิกู้ภัยอรัญประเทศ รถพยาบาลรอให้การช่วยเหลือ หลังจากทีมดับเพลิงควบคุมไฟได้แล้ว ชุดทีมค้นหาเริ่มเข้าค้นหาผู้บาดเจ็บลำเลียงออกจากพื้นที่เกิดเหตุ เพื่อนำมาส่งทีมแพทย์ที่รออยู่ใกล้พื้นที่เกิดเหตุทำการคัดกรองผู้บาดเจ็บมากและน้อยตามสีที่กำหนดมี เหลือง-เขียว-แดง จัดส่งรถกู้ชีพนำส่งโรงพยาบาลตามอาการ ในการซักซ้อมในวันนี้เพื่อให้สามารถปกป้องชีวิต ทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อมได้อย่างบรรลุเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพโดยบูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วน มุ่งเน้นเสริมสร้างทักษะ ความชำนาญให้บุคลากร มีความพร้อมเมื่อเกิดเหตุขึ้นจริง

DSC 0118*****นายชนาธิป โคกมณี ปลัดจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จัดทำโครงการอบรมการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยและฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและหนีไฟในตลาดโรงเกลือ ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็น พ่อค้า แม่ค้าและประชาชนที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่ตลาดโรงเกลือ อบจ.สระแก้ว เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.และเจ้าหน้าที่ป้องกันสาธารณภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆในการดับเพลิงได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัยแก่ตนเอง และเพื่อให้พ่อค้า แม่ค้า ตลาดโรงเกลือ ตลอดจนประชาชนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในตลาดโรงเกลือได้มีความรู้พื้นฐานระงับอัคคีภัยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามบทบาทหน้าที่เมื่อเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างความคุ้นเคยกับลักษณะโครงสร้างของอาคารตลาดโรงเกลือและระบบการแจ้งเหตุ เพื่อความปลอดภัยของตนเองและทรัพย์สิน ตลอดจนสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกวิธี ณ อาคารอำนวยการตลาดโรงเกลือ ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

DSC 0081DSC 0082DSC 0098DSC 0123DSC 0132DSC 0133DSC 0134DSC 0135DSC 0139

***ภาพ/ข่าว สมศักดิ์ สารการ /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

Share