ข่าว หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทยลงพื้นที่ติดตามโครงการในพื้นที่

6*****บ่ายของวันนี้ พลโท ธีระยุทธ  จินหิรัญ รองผู้บัญชาการทหารพัฒนา และคณะในโอกาสเดินทาง ตรวจติดตามการปฏิบัติงาน โครงการเกษตรผสมผสาน , โครงการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน , โครงการก่อสร้างเส้นทาง และ โครงการจัดหาน้ำกินน้ำใช้ ปีงบประมาณ 2566  ณ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ตามพระราชดำริ ตำบลศาลาลำด่วน อำเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้วโดยมี พ.อ.เอกดนัย จุลโลบล ผบ.นพค.12 สนภ.1 นทพ นำหัวหน้าส่วนราชการและนายทหารพร้อมกำลังพลให้ต้อนรับ

IMG 2700*****พลโท ธีระยุทธ  จินหิรัญ รองผู้บัญชาการทหารพัฒนา กล่าวว่า ผลการตอบรับของประชาชนมีความพึงพอใจกับโครงการที่ได้รับเป็นอย่างดี พร้อมทั้งขอบคุณหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 12 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ที่ก่อสร้างโครงการดี ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ประชาชน ในพื้นที่ตามเป้าหมาย ได้รับความสะดวกและความเป็นอยู่ ให้ดียิ่ง ๆ ตามดำริที่ว่า “นักรบสีน้ำเงิน ต้องเป็นที่พึ่งของประชาชน ในทุกที่ ทุกเวลา และทุกโอกาส”

IMG 2725*****พ.อ.เอกดนัย จุลโลบล ผบ.นพค.12 สนภ.1 นทพ. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 12  สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการ ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ให้การต้อนรับ พลโท ธีระยุทธ จินหิรัญ รองผู้บัญชาการทหารพัฒนา และคณะในโอกาสเดินทาง ตรวจติดตามการปฏิบัติงาน โครงการเกษตรผสมผสาน , โครงการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน , โครงการก่อสร้างเส้นทาง และ โครงการจัดหาน้ำกินน้ำใช้ ปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ตามพระราชดำริ ตำบลศาลาลำด่วน อำเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยได้รับการตอบรับของประชาชนมีพึงพอใจกับโครงการที่ได้รับเป็นอย่างดี พร้อมทั้งขอบคุณหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 12 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ที่ก่อสร้างโครงการดี ๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ประชาชน ในพื้นที่ตามเป้าหมาย ได้รับความสะดวกและความ เป็นอยู่ ให้ดียิ่ง ๆ ตามดำริที่ว่า “นักรบสีน้ำเงิน ต้องเป็นที่พึ่งของประชาชน ในทุกที่ ทุกเวลา และทุกโอกาส หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 12 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการ

IMG 2722IMG 26805

***ภาพ/ข่าว ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จังหวัดสระแก้ว

 

Share