ผู้ว่าฯสระแก้วนำส่วนราชการเยี่ยมชมการดำเนินงานและให้คำแนะนำปรึกษาแก่สถานประกอบการอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ

DSC 0192*****วันนี้ ณ บริษัท วินไทย ฟู้ด  จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไท่ผิง เอทานอล จำกัด  อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานและให้คำปรึกษาแก่สถานประกอบการอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ โดยมีนายจำเริญ อินยา. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้วนายพฤกษ์ ศิโรรัตนเศรษฐ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อให้คำแนะนำหรือแนวทางการแก้ปัญหาที่หน่วยงานราชการสามารถช่วยเหลือทางผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่ได้

DSC 0195*****สำหรับการลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานและให้คำปรึกษาแก่สถานประกอบการอุตสาหกรรมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบปัญหาที่เกิดจากการประกอบกิจการและความประสงค์ที่จะให้หน่วยงานต่างๆ ของจังหวัดสระแก้วให้คำแนะนำตามภารกิจอำนาจหน้าที่ เพื่อเป็นการทำงานบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งถือว่าภาคเอกชนมีส่วนสำคัญในการพัฒนาของจังหวัดสระแก้วในเรื่องของการจ้างงาน ด้านเศรษฐกิจและสังคม

DSC 0201***** ทั้งนี้นายปริญญา โพธิสัตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้มีข้อแนะนำให้หน่วยงานราชการและสถานประกอบการ ได้ร่วมกันบูรณาการดำเนินการร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การขับเคลื่อนการประกอบธุรกิจสามารถดำเนินการต่อไป ควบคู่การอยู่ร่วมกันของชุมชนและประชาชนในพื้นที่และต้องให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจน อีกทั้งจังหวัดสระแก้วยังมีแผนการลงพื้นที่สถานประกอบการอุตสาหกรรมอื่นๆในจังหวัดสระแก้วด้วย สำหรับบริษัท ไท่ผิง เอทานอล จำกัด ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วแนะนำให้เพิ่มมาตรการป้องกันความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์ของพนักงานและประชาชนในพื้นที่เน้นความปลอดภัยในโรงงาน

DSC 0216***** นายจำเริญ อินยา สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.สระแก้ว กล่าวว่า กรณีที่เราตรวจสถานประกอบการแล้ว ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น กรณีของการไม่มีระบบดับเพลิง ระบบอุปกรณ์ประกอบเช่น น้ำดับเพลิง น้ำสำรอง สายส่ง หัวฉีด ข้อต่ออะไรต่าง ๆ กรณีสถานประกอบการมีความเสี่ยงสูง เราก็จะมีคำสั่งให้ปฏิบัติ หลังตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ครบว่านายจ้างมีการปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่ ถ้ามีความเสี่ยงและไม่ปฏิบัติตาม เราก็จะมีคำสั่งให้ปฏิบัติให้ถูกต้องภายใน 30 วัน ถ้าไม่ดำเนินการกรณีเป็นเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อน สามารถขอขยายเวลาได้อีก 2 ครั้ง ๆ ละ 30 วัน รวม 90 วัน ถ้าหากไม่ดำเนินการ ทางเราก็จะส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนตำรวจดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป ซึ่งกรณีของโรงงานนี้จะมีคำสั่งภายในสัปดาห์หน้า เพราะโรงงานนี้ถือว่า เป็นโรงงานที่อยู่ในกิจการประเภทเสี่ยงจากอัคคีภัยอย่างร้ายแรง ซึ่งจะต้องมีมาตรฐานการป้องกันด้านอัคคีภัยตามกฎหมาย เบื้องต้นข้อมูลที่โรงงานนำเสนอยังไม่ครบถ้วนบางประการ

DSC 0214***** ทางด้าน นายพฤกษ์ ศิโรรัตนเศรษฐ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า โรงงานนี้เมื่อประมาณ 6 เดือนที่แล้ว มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น หลังจาก 6 เดือนที่ผ่านมา เราตรวจสอบพบว่า ณ วันนี้ ความคืบหน้าของการปรับปรุงแก้ไขยังเป็นไปอย่างล่าช้ามาก หลังจากตรวจเยี่ยมทางอุตสาหกรรมจังหวัดจะส่งเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจโดยละเอียด ตั้งแต่การรับวัตถุดิบ การตรวจสอบความปลอดภัย กลิ่นเหม็น การทิ้งของเสีย ซึ่งสถานประกอบการมีปัญหาในเรื่องการประกอบกิจการ มีกลิ่นเหม็นรบกวนการใช้ชีวิตของชาวบ้าน และเราจะส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโดยละเอียดทุกขึ้นตอน ซึ่งเป็นการดำเนินการตามกฎหมาย พรบ.โรงงาน พ.ศ.2562 โดยละเอียดทุกขั้นตอน ซึ่งหากไม่ดำเนินการขั้นตอนแรก เราจะให้ผู้ประกอบการรับทราบปัญหาและปรับปรุงแก้ไขในช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อน ถ้าโรงงานไม่สามารถแก้ไขได้หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ทางอุตสาหกรรมจะมีคำสั่งมาตรา 39 ให้หยุดกิจการต่อไป

DSC 0198 1DSC 0206DSC 0203

Share