พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ เปิดงาน “วันสถาปนาศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรมูลนิธิรัฐบุรุษ ครบรอบปีที่ 13

DSC02321 1 *****เมื่อวันที่ 17 ก.พ.เวลา 14.00 น. พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ ประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ เปิดงาน “วันสถาปนาศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรมูลนิธิรัฐบุรุษ ครบรอบปีที่ 13 ณ ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรมูลนิธิรัฐบุรุษ บ้านซับใหญ่ ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เมื่อเดินทางมาถึง ประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ สักการะพระพุทธมหาจักรพรรดิเกษตรเมตตาประชานาถ สักการะรูปหล่อพลเอก เปรม ติณสูลานนท์  รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ มีพลเอก ธงชัย สาระสุข ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรมูลนิธิรัฐบุรุษ (ศกร.มรป.) ผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ

DSC02353*****จากนั้นประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้สนับสนุนทางวิชาการ ศกร.มรป. ปี 2564 – 2565  จำนวน 2 ราย และมอบรางวัลให้กับเกษตรผู้ที่มีผลงานรับผิดชอบแปลงยางพาราผ่านการประเมินมาตรฐาน GAP จำนวน 12 ราย ประธานมูลนิธิรัฐบุรุษกล่าวขอบคุณผู้ร่วมงานและกล่าวให้โอวาทและถ่ายรูปหมู่ร่วมผู้รับรางวัลและหัวหน้าส่วนราชการและเดินเยี่ยมชมนิทรรศการ จากนั้นประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ พร้อมคณะนั่งรถรางเดินทางเยี่ยมชมกิจกรรมภายในศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรมูลนิธิรัฐบุรุษ

DSC02369*****พลเอก ธงชัย สาระสุข ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรมูลนิธิรัฐบุรุษ (ศกร.มรป.) กล่าวว่า การจัดงาน “วันสถาปนาศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรมูลนิธิรัฐบุรุษ ครบรอบปีที่ 13 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณูปการของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์  ผู้ก่อตั้งมูลนิธิรัฐบุรุษและศูนย์การเรียนรู้ฯ ซึ่งเป็นผู้มุ่งมั่นในปณิธาน “ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละและจงรักภักดี ภายใต้อุดมการณ์ “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” เป็นการขอบคุณผู้ให้การส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฯ และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ และเกษตรกรที่ได้เสียสละ ทุ่มเทการทำงาน ปรับปรุงพัฒนาศูนย์การเรียนรู้จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์

DSC02395*****สำหรับศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรมูลนิธิรัฐบุรุษ ได้แปรสภาพมาจาก โครงการสาธิตการทำสวนยางพารามูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2554 มีพื้นที่ 1,550 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ปลูกยางพารา 1,200 ไร่ เป็นการผลิตยางแบบครบวงจร ตั้งแต่ปลูก กรีด แปรรูปและจำหน่าย ในปี 2565 สามารถผลิตน้ำยางสดได้ จำนวน 1,148,400 กิโลกรัม และแปรรูปเป็นยางแผ่นและยางชนิดอื่น ๆ จำนวน 462,891 กิโลกรัม พื้นที่ที่เหลือได้จัดทำโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ สร้างเป็นฐานการเรียนรู้ด้านการเกษตร บูรณาการจากทุกภาคส่วน  จากปี 2561 – 2565 สามารถช่วยให้เกษตรในพื้นที่ จำนวน 91 ครอบครัว มีรายได้ที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

DSC02399DSC02434DSC02451DSC02463DSC02467DSC02391

***ดุลยศักดิ์  ไชยรัตน์ ส.ปชส.สระแก้ว ภาพ – ข่าว/บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

Share