น้ำเสียถูกปล่อยลงคลองและนาข้าว ชาวบ้านตำบลบ้านกุ่มและตำบลธงชัย เมืองเพชรและสุดทน ร้องทปษ.อลงกรณ์และทีมงานเพชรบุรีโมเดลลงพื้นที่ดูข้อเท็จจริงและหาแนวทางแก้ไข

S 15745032 0*****ชาวบ้านในตำบลบ้านกุ่มและตำบลธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี สุดทน ร้องเรียนผ่านนายอลงกรณ์  พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ช่วยแก้ไขปัญหา พบเป็นน้ำเสียจากเทศบาลเมืองเพชรบุรีและชุมชนบ้านจัดสรรใกล้เคียงไม่มีการบำบัดก่อนปล่อยลงคูคลองสาธารณะ ส่งกลิ่นเหม็นและบางช่วงล้นไหลเข้าสู่นาข้าวและสวนชมพู่ได้รับความเสียหายมายาวนาน

S 15745034*****วันนี้ 20 ก.พ.66 นายอลงกรณ์  พลบุตร ที่ปรึกษารมว.เกษตรและสหกรณ์ และทีมงานเพชรบุรีโมเดล ได้จัดเวทีหมู่บ้านในตำบลบ้านกุ่ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี ซึ่งได้รับร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับปัญหาน้ำเสียในลำเหมืองกลางจึงลงพื้นที่ตอนเที่ยงร่วมกับอาสาสมัครชลประทาน “พิษณุ” ผู้ใหญ่”เล็ก”บ้านกุ่ม ”สจ.ยอดพล”และทีมเพชรบุรีโมเดลไปดูลำเหมืองกลางในพื้นที่ตำบลบ้านกุ่มมีสภาพน้ำเน่าเสีย

S 15745036  *****จากนั้นจึงขึ้นไปดูลำคลองต้นทางในพื้นที่หมู่ 2 ตำบลธงชัยซึ่งเป็นเขตชุมชน และมีหมู่บ้านจัดสรรและสถาบันการศึกษาอยู่โดยรอบ ปรากฏน้ำเน่าเสียเป็นฟองเป็น พบว่าเป็นน้ำเสียที่มาจากเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีและแหล่งอื่น ๆ นอกเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยไม่มีการบำบัดน้ำเสียทำให้น้ำในคูคลองจากต้นทางไปถึงลำเหมืองกลางในพื้นที่หมู่3-4-5ตำบลบ้านกุ่ม กลายสภาพเป็นน้ำเน่าสีดำคล้ำมีกลิ่นรุนแรงมาก ๆทั้งนี้ชาวบ้านบอกว่าในช่วงหน้าฝนน้ำเสียเอ่อล้นลำเหมืองกลางลงแปลงนาและพื้นที่ใกล้เคียงทำให้ข้าวตายเสียหายจำนวนมากและมีชมพู่บางสวนตายยกสวน  ทปษ.รมว.เกษตรและสหกรณ์เผยว่า ขณะนิ้เจอโจทย์ใหญ่ปัญหายากเพราะน้ำเสียจากชุมชนเมืองไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียและในตำบลที่คูคลองไหลผ่านก็ไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียเช่นกัน แถมลำเหมืองกลางก็เป็นคูคลองตันผันน้ำต่อไปไม่ได้ นอกจากนี้น้ำเสียจากเทศบาลยังปล่อยลงคลองเจ็กสีที่ทอดยาวจากวัดเกาะผ่านสะพานนเรศผ่านหลังวัดป้อมวัดแรกซึ่งมีน้ำเสียในคลอง ซึ่งได้ลงไปสำรวจเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและมีท่อทิ้งน้ำเสียลงคลองเจ็กสีในพื้นที่ตำบลนาวุ้งที่ยาวผ่านพื้นที่ตำบลช่องสะแก ตำบลโพพระ ไปถึงตำบลบางแก้ว อ.บ้านแหลม

S 15745032***** ปัญหานี้ต้องแก้ไขทั้งระบบและต้องได้รับความร่วมมือกันทุกฝ่าย โดยจะให้องค์การจัดการน้ำเสียซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลักจัดทำแผนแม่บทร่วมกับจังหวัดเพชรบุรีและหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ รวมทั้งองค์กรปกครองท้องถิ่น(อบจ. เทศบาล อบต.)และชุมชนต่าง ๆ โดยจะประสานขอการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลในการสร้างระบบบำบัดน้ำเสียให้กับเทศบาลเมืองเพชรบุรีและองค์กรปกครองท้องถิ่น ต่อไป ความจริงในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียแบบธรรมชาติบำบัดต้นทุนต่ำส่งน้ำเสียจากคลองยางไปแหลมผักเบี้ย เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับน้ำเสียจากเทศบาลเมืองเพชรบุรี ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้.

S 15745035S 15745036 0S 15745037 0

***ภาพ/ข่าว-สุรพล  นาคนคร จ.เพชรบุรี

Share