จ.นครนายก : ชมรมครูนอกราชการอำเภอบ้านนา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ เพื่อวางแผนการดำเนินงานให้มีความต่อเนื่อง ในการจัดกิจกรรมของชมให้เกิดประสิทธิภาพ

1DAF42FB 1136 46AB 850E ABE06C712581***** 28 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ห้องประชุมชั่วคราว สำนักงานกองทุนหมู่บ้านคลองห้วยถ่าน หมู่ที่ 8 ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก นายบุญธรรมช้อนทอง ประธานกรรมการชมรมครูนอกประจำการอำเภอบ้านนา ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมครูนอกประจำการอำเภอบ้านนา โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ในการประชุมครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 2 ของปี 2566 ได้มีวาระการประชุมและชี้แจงการดำเนินงานที่ผ่านมา อาทิ ความเคลื่อนไหวของสมาชิกที่เพิ่มขึ้น การเงินของชมรม การเยี่ยมสมาชิกผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรมทัศนศึกษา การพบปะสังสรรค์ในชมรม ตลอดจนการปรับรายชื่อคณะกรรมการชมรม เพื่อให้เป็นปัจจุบัน และร่มกันบริหารจัดการ และขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิกให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

3B104750 9FCC 4857 B54F 84E2AC5CF9B26A00FFE4 E3BD 4B8E 9136 B17B607F6B5C7EC3084F B58D 4831 AF7F 56548F10F736

***ภาพ/ข่าว นพพร ชูทรัพย์ / รายงาน

Share