กองบิน 5 เข้าร่วมกิจกรรม “รักษ์หาด รักชายฝั่งทะเล ประจวบ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ประจำปี 2566

S 42328076*****นาวาอากาศเอก สิทธิรัตน์ พู่ทรงชัย ผู้บังคับการกองบิน 5 มอบหมายให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน 5 นำข้าราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน 5 เข้าร่วมกิจกรรม “รักษ์หาด รักชายฝั่งทะเล ประจวบ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ประจำปี 2566 เพื่อสร้างความตระหนักรู้การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ผ่านกิจกรรมการเก็บขยะชายหาด การทำความสะอาดชายหาด ปรับปรุงทาสีปรับภูมิทัศน์

S 42328077*****โดยมี นาวาเอก เรืองฤทธิ์ แสงแก้ว รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ ลานพระรูป พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ชายหาดหน้าวัดอ่าวน้อย ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566

S 42328079S 42328078S 42328080S 42328083S 42328084S 42328087

***ภาพ/ข่าว ณัฐธภพ พันสาย / จ.ประจวบคีรีขันธ์    รายงาน

Share