สระแก้ว///อำเภออรัญประเทศอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง เตรียมพร้อมเลือกตั้ง วันที่ 26 มีนาคม 2566

171152

เนื่องจากนางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้ลาออกจากตำแหน่ง จึงได้มีการเลือกตั้งใหม่ขึ้น

171148

      เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 20 มีนาคม 2566 นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภออรัญประเทศ ได้มอบหมายให้ นายปิติพัฒน์ ทรัพย์เชาว์กุล ปลัดอาวุโสอำเภออรัญประเทศ เป็นประธานการอบรม คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง มี นางสาวสุภาณี แก้วสุวรรณ เจ้าหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสระแก้ว นางสาวสมปอง ชูสร้อยเพ็ชร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว  มาสังเกตุการณ์ในการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยใช้อาคารหอประชุมอำเภออรัญประเทศ จ.สระแก้ว เป็นสถานที่ อบรม

171150

ทั้งนี้ การอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง มีคณะกรรมการเลือกตั้งที่ได้รับการแต่งตั้ง มาเข้าร่วมมอบรมอย่างคึกคัก เพื่อเตรียมพร้อมในวันเลือกตั้ง ในวันที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา08.00 น.ถึง 17.00 น.ซึ่งในวันที่ 20 มีนาคม 2566 มี ต.ทับพริก หมู่ที่ 1-7 ต.หนองสังข์ หมู่ที่ 1-5 ต.หันทราย หมู่ที่ 1-10 เข้าอบรมและในวันที่ 21 มีนาคม 2566 ต.ผ่านศึก หมู่ที่ 1-13 ต.เมืองไผ่ หมู่ที่1-2  ทม.อรัญประเทศ วันที่ 22 มีนาคม 2566 ต.หนองสังข์ หมู่ที่ 6-8 ต.คลองทับจันทร์ หมู่ที่ 1-10 ต.บ้านด่าน หมู่ที่ 1-2 วันที่ 22 มีนาคม 2566 ต.เมืองไผ่ หมู่ที่ 3-8 ต.ฟากห้วยหมู่ที่ 3-11 วันที่ 23 มีนาคม 2566 ต.ท่าข้าม หมู่ที่1-10 ต.บ้านด่านหมู่ที่ 3-7 ต.คลองน้ำใสหมู่ที่ 1-12 ต.ฝากหว้ยหมู่ที่1-2 วันที่ 24 มีนาคม 2566 ต.ป่าไร่ หมู่ที่ 1-9

171157

จากนั้น นายเสกสิทธิ์ หินโทน ปลัดอบต.หนอง สังข์ เป็นวิทยากรบรรยายขั้นตอนการเลือกตั้ง แนวทางปฏิบัติการเลือกตั้ง พร้อมทั้งฉายจอโปรเจคเตอร์ประกอบสร้างความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งเป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งต่อไป.

 

171147

 

171151

171154

171158

ภาพ/ข่าว – ประหยัด ตีวะบุตร  /  บูรพาทีวีออนไลน์ – รายงาน

 

Share