ทต.คลองหาด จัดงานประเพณีสรงพระวันสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุที่วัดคลองหาด

DSC 0212*****วันที่ 14 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ วัดคลองหาด หมู่ 7 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการศึกษาศึกษาธิการและผู้สมัคร สส.เขต 2 เบอร์ 1 เป็นประธานในพิธี โดยมี นายนพจอม งามมีศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด พร้อมด้วยนายมณี เพ็งกุน รองนายกเทศมนตรี นายไพฑูรย์ ชุมพร ประธานสภาเทศบาล นายศุภกร มูลกะศก กำนันตำบล คลองหาด และสมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานและลูกจ้างเทศบาลฯ กลุ่มกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้าและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานประเพณีวันสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

DSC 0218*****ภายในช่วงของกิจกรรม มีพิธีการสรงน้ำพระสงฆ์ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุทั้ง13หมู่บ้านของอำเภอคลองหาด คณะผู้บริหารเทศบาลฯกล่าวคำให้พรผู้สูงอายุ จากนั้นมีการแสดงดนตรีอย่างสนุกสนาน ประเพณีสงกรานต์ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย ซึ่งถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่โบราณและเป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่งดงาม ซึ่งวันที่ 14 เมษายนของทุกปี ถือเป็นวันครอบครัวแห่งชาติ เป็นเทศกาลที่มีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการร่วมแสดงความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ เพราะผู้สูงอายุเปรียบเสมือนร่มโพธิ์ร่มไทรของบ้าน ทางเทศบาลฯจึงได้จัดงานสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุในครั้งนี้ หลังจากงดจัดงานรื่นเริงไปนานถึง 2 ปี จากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

DSC 0221*****ด้านนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการศึกษาศึกษาธิการและผู้สมัคร สส.เขต 2 เบอร์ 1 ได้กล่าวภายในงานว่า งานประเพณีสงกรานต์ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยซึ่งสืบทอดมายาวนาน เป็นประเพณีที่งดงาม อ่อนโยน เอื้ออาทร และเต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญญู ความสนุกสนาน ความอบอุ่นและการให้เกียรติซึ่งกันและกัน สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน โดยการใช้น้ำเป็นสื่อในการเชื่อมสัมพันธ์ไมตรี และเพื่อแสดงความรัก นับถือ ห่วงใยผู้สูงอายุในครั้งนี้

DSC 0222DSC 0223DSC 0229DSC 0210DSC 0216 1DSC 0208

Share