ทต.ทับสะแก เปิดงานสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ขอพร ผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

138853*****วันที่ 13 เม.ย.2566 ที่บริเวณวงเวียนหอนาฬิกาเทศบาลตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายพงษ์พันธ์ เผ่าประธาน  นายกเทศมนตรีตำบลทับสะแก  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยมี น.ส.สุภาพร ขาวชำนาญ รองปลัดเทศบาลกล่าวรายงาน พร้อม นายวิมลศักดิ์ ตันเจริญ ประธานสภาเทศบาลตำบลทับสะแก พร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ และชาวเทศบาลทับสะแกให้การต้อนรับ

138854*****สำหรับการจัดงานประเพณีสงกรานต์ของเทศบาลตำบลทับสะแก เพื่อร่วมสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในวันสงกรานต์ ซึ่งเป็น ประเพณีสำคัญของชาติให้คงอยู่คู่คนไทยสืบไป ภายใต้แนวคิด สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจสู่สากล และเพื่อร่วมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ประเพณีสงกรานต์ในโอกาสที่ประเทศไทยได้เสนอเป็นรายการตัวแทน มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโก และเพื่อร่วมรณรงค์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ด้วยการแต่งกายผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง และชมการแสดงแบบไทยสำหรับการจัดงานในวันนี้ มีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้สูงอายุเพื่อความเป็นสิริมงคล ชมการแสดงจากชมรมผู้สูงอายุอำเภอทับสะแก กลุ่มสตรีร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย และ กลุ่มสตรีอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอำเภอทับสะแก138858139388140334140335140333140340140341140342140336

***ภาพ/ข่าว ณัฐธภพ พันสาย  จ.ประจวบคีรีขันธ์  รายงาน  0649646443

Share