พ.ต.อ.เอกอนันต์ หูแก้ว ผกก.สภ.เมืองสระแก้ว สร้างเครือข่ายก่อตั้งชมรม “คนรักศาลาลำดวน “ เพื่อสร้างสรรค์ สามัคคี แจ้งข่าวอาชญากรรม ประชาชนปลอดภัย

S 5537811*****วันนี้ พ.ต.อ.เอกอนันต์  หูแก้ว ผกก.สภ.เมืองสระแก้ว ได้ร่วมกับภาคประชาชนก่อตั้งชมรม “ คนรักศาลาลำดวน “ สมาชิกจำนวนรวม ๑๐๔ คน  โดยวัตถุประสงค์ เพื่อรวมภาคีเครือข่ายภาคประชาชน,ฝ่ายปกครอง,ท้องถิ่น,ผู้นำชุมชน และภาคประชาชนต่างๆ  เพื่อประโยชน์การ  แจ้งข่าวอาชญากรรมต่างๆ เพื่อความสามัคคีให้การช่วยเหลือกันในด้านต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในท้องถิ่น ต.ศาลาลำดวน

S 5537814*****โดยในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น.ได้จัดเลี้ยงสมาชิกชมรม “ คนรักศาลาลำดวน “ ที่ตลาดนัดชุมชน ต.ศาลาลำดวน เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งชมรม และเพื่อให้เกิดความสามัคคี มีความเข้าใจตรงกัน มีสมาชิกมาร่วมงานเลี้ยง จำนวนมากถึง ๑๐๐ คนเศษ และได้โหวตเสียงเลือกตั้ง รองประธาน และ กำหนดวันที่ ๕ เดือน ๕ ของทุกปี เป็นวันเกิดชมรม วันแสดงพลังของความสามัคคี ของชาว ต.ศาลาลำดวนต่อไป

S 5537802S 5537804S 5537807S 5537810S 5537812S 5537813

***ภาพ/ข่าว ผกก.สภ.เมืองสระแก้ว /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

Share