ผู้ว่าฯนราฯเปิดการแข่งขัน “ฟุตบอลนักเรียนรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี” เพื่อนำกีฬามาใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและลดปัญหายาเสพติด หวังต่อยอดสู่ทีมชาติ

S 45375522 0******  เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 27 สิงหาคม 2566 ที่บริเวณสนามหญ้าเทียมเปี่ยมสุข ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมการแข่งกีฬานักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2566 (กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนอายุไม่เกิน 12 ปี) โดยมีนายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดนราธิวาส ในนามของคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการฯ ว่าที่ร้อยตรี จิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอเมืองนราธิวาส คณะครู อาจารย์ นักเรียน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียงกัน

S 45375509 0****** โดยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส จัดการแข่งขันฟุตบอล นักเรียนรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ตามโครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนอายุไม่เกิน 12 ปี) ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2566 ณ สนามหญ้าเทียมเปี่ยมสุข อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนโรงเรียนเอกชนในระบบสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส จำนวน 22 ทีม ที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันฯ ทั้งนี้เพื่อนำการกีฬามาใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและลด ปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ และเพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับนักเรียนในการออกกำลังกายและมีสุขภาพแข็งแรง

S 45375515 0******ด้านนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่าสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสมีบทบาทสำคัญที่ต้องดูแลรับผิดชอบ ประสาน ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนสถาบันศึกษาปอเนาะ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย อีกทั้งได้กำหนดยุทธศาสตร์หลักของหน่วยงานคือจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดการศึกษาเพื่อสร้างสันติสุข จึงขอสนับสนุนและเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งให้มีการจัดงาน “โครงการมหกรรมการแข่งกีฬานักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี 2566” ของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสขึ้น

S 45375517 0****** ขณะที่นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า วันนี้เรามีกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจังหวัดนราธิวาสเป็นเจ้าภาพคัดนักเรียนในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอายุไม่เกิน 12 ปี ซึ่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับหลายภาคส่วน ทั้งในส่วนท้องถิ่น อำเภอ สมาคมโรงเรียน โดยวันนี้เรามีเด็กนักเรียนจังหวัดนราธิวาสในการส่งเสริมศักยภาพกีฬาฟุตบอลอายุไม่เกิน 12 ปี เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา ซึ่งเด็กในจังหวัดนราธิวาสเดิมทีก็มีพื้นฐานทักษะทางด้านกีฬาอยู่แล้ว อย่างน้อยเด็กนักเรียนรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย แต่ที่สำคัญคือการเติมเต็มประสบการณ์ดีๆในด้านกีฬา ความอดทน และประสบการณ์ในเรื่องของการเป็นพลเมืองดีในอนาคต และพอมามีเรื่องกีฬาเข้ามาเด็กก็จะไม่มีเวลาไปยุ่งกับยาเสพติด การติดเกมส์ อีกทั้งยังเติมเต็มประสบการณ์ที่ดีให้กับเด็กนักเรียน โดยนักเรียนในจังหวัดนราธิวาส มีทักษะทางด้านกีฬาสูงมากในเรื่องของการเคลื่อนไหวสรีระ ซึ่งเราจะคัดในส่วนของเด็กนักเรียนที่ชนะเพื่อไปต่อยอดในส่วนของจังหวัดชายแดนภาคใต้ 5 จังหวัด และจะมีการเก็บตัวระดับประเทศและถึงระดับทีมชาติต่อไปในอนาคต

S 45375502 0S 45375503 0S 45375506 0

***ภาพ/ข่าว/กรียา/นราธิวาส/บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

Share