ประชุมเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้านไทย-กัมพูชา

378542466 610935774532302 3280590673962307206 nวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.  นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และนายงอ เมงจรวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดบ็อนเตียย์เมียนเจ็ย เป็นประธานประชุมร่วมการประชุมเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้านไทย-กัมพูชา ระหว่างจังหวัดสระแก้ว ราชอาณาจักรไทย กับจังหวัดบ็อนเตียย์เมียนเจ็ย ราชอาณาจักรกัมพูชา ณ ห้องประชุมแกรนด์ บอลรูม อาคารเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ชั้น 9 โรงพยาบาลอรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

376750872 610934397865773 6700750905710925232 n******ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย1 นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานฝ่ายไทย พร้อมด้วยนายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายชนาธิป โคกมณี ปลัดจังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการชายแดนฯ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ นายอำเภอ ข้าราชการ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 2 นายงอ เมงจรวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดบ็อนเตียย์เมียนเจ็ย ประธานฝ่ายกัมพูชา พร้อมด้วยปลัดจังหวัดบ็อนเตียย์เมียนเจ็ย คณะกรรมการชายแดนฯ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง การหารือข้อราชการ ดังนี้ 1) ด้านการพัฒนาความสัมพันธ์เพื่อเสริมความร่วมมือ 2) ด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดน 3) ด้านเศรษฐกิจ และด้านอื่นๆ  ทั้งนี้ ในที่ประชุมทั้งสองฝ่าย เห็นชอบร่วมกันในบันทึกข้อตกลง

378332508 610935604532319 1034959758421746903 n378180857 610934801199066 5395457831262769872 n378325240 610937381198808 8437999228496920360 n378183290 610934677865745 1144164040199293368 n378194483 610934867865726 8948227845658953512 n378329703 610939531198593 7782166155895989747 n

***ภาพ/ข่าว ทีมข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว/บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

Share