ข่าว กองกำลังบูรพาฝึกอพยพประชาชนภายใต้การจำลองสถานะการณ์ฉุกเฉินตามแนวชายแดน///

309857 0 0 2******วันที่ 14ก.ย.66 พันเอกกิตติ ประพิตรไพศาล รองผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา เป็นประธานการซักซ้อม การฝึกอพยพประชาชนภายใต้การจำลองสถานะการณ์ฉุกเฉินตามแนวชายแดนจังหวัดสระแก้ว โดยมี นายจักรกฤษณ์ ธนะนพรัตน์ นายอำเภอคลองหาด พ.ต.อ.เกษม วงศ์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด นายศุภกร มูลกะศก กำนันตำบลคลองหาด ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ส่วนราชการในพื้นที่อำเภอคลองหาด  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว ประชาชนหมู่บ้านเขาดิน และนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาดิน  อำเภอคลองหาด เข้าร่วมการซักซ้อม ในครั้งนี้

309848 0 0 3******ตามที่กองทัพบกมีนโยบายในการดูแลประชาชนตามแนวชายแดน หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินตามแนวชายแดน  กองกำลังบูรพาจึงได้จัดให้มีการซักซ้อมการอพยพประชาชนตามแนวชายแดน โดยมีวัตถุประสงค์ในการฝึก ดังนี้ เพื่อปรับปรุงพื้นที่หลบภัยในหมู่บ้านตามแนวชายแดน  เพื่อให้ประชาชนได้ทราบการปฏิบัติเมื่อเกิดสถานการณ์ในพื้นที่  เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ เข้าใจแผนอพยพประชาชน และหน้าที่ความรับผิดชอบในการอพยพประชาชน ผู้นำชุมชน, ฝ่ายปกครอง, และฝ่ายทหาร ได้ประสานการปฏิบัติ และปรับปรุงแผนให้ทันสมัย โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก ส่วนราชการจังหวัดสระแก้ว ผู้นำท้องที่,ท้องถิ่น  และประชาชนในพื้นที่อำเภอคลองหาด  พร้อมกันนี้ กกล.บูรพา ได้มอบถุงยังชีพให้กับประชาชน และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านเขาดินพร้อมถุงยังชีพเพื่อการศึกษาให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมฝึกทดสอบแผนเผชิญเหตุ    เพื่อแทนคำขอบคุณในการให้ความร่วมมือในการฝึกซ้อมเป็นอย่างดี

309859 0 0309858 0 0 1S 5963821 0 0S 5963824 0 0S 5963827 0 0S 5963823 0 0S 13197422 0 0S 5963828 0 0309864 0 0

***ภาพ/ข่าว วีระยุทธ สารการ /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

 

Share