ข่าวรองต่อศักดิ์ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพักสระแก้ว ดูแลความเป็นอยู่สวัสดิการตำรวจชั้นผู้น้อย///

DSC 0571 0 0******พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รองผบ.ตร.) รับผิดชอบงานป้องกันปราบปราม ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของตำรวจในพื้นที่ตำรวจสระแก้ว โดยมี พล.ต.ต.ณัฐพงษ์ สัตยานุรักษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรสระแก้ว รอง ผบก.สระแก้ว พร้อมด้วย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุกแห่งในพื้นที่ในภูธรสระแก้ว และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับ

DSC 0558 0 0******จุดแรก พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(รองผบ.ตร.)โดยพล.ต.ต.ณัฐพงษ์ สัตยานุรักษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรสระแก้ว มอบหมายให้ พ.ต.อ.พิสิษฐธัช นาคชัยพัฒนา ผกก.สภ.ปางสีดา  รายงานสรุปสถานการณ์และสภาพปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ ซึ่ง พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งมอบสิ่งของบำรุงขวัญ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ สภ.ปางสีดา

DSC 0578 1 0***** ต่อมาไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เขาสิงโต อ.เมืองสระแก้ว โดยมี พล.ต.ต.ณัฐพงษ์ สัตยานุรักษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรสระแก้ว นำข้าราชการตำรวจใต้บังคับบัญชาให้การต้อนรับ ทั้งนี้ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ให้เพิ่มความเข้มในการตรวจตราเพื่อป้องกันปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง และเน้นย้ำการปราบปรามยาเสพติด ซึ่งตำรวจภูธรในพื้นที่จะต้องร่วมมือกันและประสานงานให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุด

DSC 0573 1 0******จากนั้น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ สภ.ปางสีดา และ สภ.เขาสิงโต ตามลำดับ โดยมี พล.ต.ต.ณัฐพงษ์ สัตยานุรักษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรสระแก้ว พ.ต.อ.พิสิษฐ์ธัช นาคชัยวัฒนา ผกก.สภ.ปางสีดา พ.ต.อ.พีรเดช เจริญสุข ผกก.สภ.เขาสิงโต พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับและรับมอบสิ่งของตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญและกำลังใจ

DSC 0544 1 0*****ทั้งนี้ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ กำชับข้าราชการตำรวจในพื้นที่ทั้งสองแห่ง ให้ถือปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล ในการปราบปรามยาเสพติดและผู้มีอิทธิพล อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน พร้อมกำชับผู้บังคับบัญชา ต้องเป็นแบบอย่าง สร้างขวัญกำลังใจ สอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน รวมทั้งให้ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในการทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่อีกทางหนึ่งด้วย สำหรับการตรวจเยี่ยมครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. ซึ่งมีความห่วงใยความเป็นอยู่ และการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาในพื้นที่ห่างไกล มอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออกไปเยี่ยมเยียน ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนมอบสิ่งของเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจ และแก้ไขปัญหาให้แก่พี่น้องข้าราชการตำรวจทั่วประเทศ.

DSC 0577 0 0DSC 0574 1 0DSC 0584 1 0DSC 0548 1 0DSC 0546 1 0DSC 0564 0 0

***ภาพ/วีระยุทธ สารการ /ข่าว สมศักดิ์ สารการ /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

 

Share