ผู้ยากไร้ชาวกัมพูชาเสียชีวีต ญาติวอนขอโลงศพช่วยจากไทย

S 10182841****** เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 22 กันยายน 2566 ผู้สื่ิอข่าวได้รับทราบ จากนายธงรบ บานเย็น กำนันตำบลคลองน้ำใส ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ว่าได้มีเจ้าหน้าที่ทหารของฝั่งกัมพูชาได้ติดต่อมาทางโทรศัพย์ขอโลงศพ จำนวน 1 ใบ เนื่องจากที่หมู่บ้านกะลางอ็บ ต.ตวนโปงโล จ.บันเตยเมียนเจย มีชาวบ้านเสียชีวีตในพื้นที่ มีฐานะยากจนไม่มีเงินซื้อโลงบรรจุศพ จึงได้รายงานให้นายธวัชชัย บุญแสง ปลัดอำเภออรัญประเทศ กลุ่มด้านความมั่นคงทราบ หลังจากนั้นมีนายธวัชชัย บุญแสง ปลัดอำเภออรัญประเทศ นายธงรบ บานเย็น กำนันคลองน้ำใส นายสุรชาติ ชายสำโรง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 นายพิสิษฐ์ชัย มาประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ต.คลองน้ำใส สารวัตรกำนัน ผู้ช่วย แพทย์ เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจคลองน้ำใส กองร้อยทหาร 1305 ได้นำโลงศพไปมอบให้ โดยมีกำนันตำบลตวนโปงโล อ.มาลัย จ.บันเตยเมียนเจย มารับที่คลองชายแดน โดยใช้ถัง 20 ลิตร 2 ใบและกะบะผสมปูนลองก้น แล้วใช้เชือกดึงข้ามคลองแดน ระหว่างไทย – กัมพูชา ไปอย่างทุลักทุเล ถึงฝั่งกัมพูชา

S 10182836******จากการสอบถามนายธงรบ บานเย็น กำนันตำบลคลองน้ำใส ได้ กล่าวว่า สว่นมากชาวกัมพูชาค่อนข้างฐานะลำบาก สว่นใหญ่มีอาชีพรับจ้าง ถ้าคนในครอบครัวเสียชีวีตจะใว้ทำบุญทางพุธทสาศนาแค่ 1 หรือ 2 คืนเพราะค่าใช้จ่ายมาก ก็เห็นใจคนที่เขาเสียคนในครอบครับแถมไม่พร้อมด้านการเงิน เราก็ช่วยเหลือ ด้วยใจเป็นการสร้างกุศลบุญอีกทางหนึ่งและใหัการชว่ยเหลือด้านมนุษยธรรมกับผู้ยากจนอีกทางด้วย

S 10182833S 10182831S 10182829S 10182820 1S 10182836 1S 10182823

***ภาพ/ข่าว ประหยัด ตีวะบุตร ผู้สื่อข่าวบูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

Share