จ.นครนายก : ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพตำบลสาริกา ร่วมกับเครือข่าย ชมรม ในพื้นที่จังหวัดนครนายก

634654****** จัดกิจกรรม จัดกิจกรรม “สาริกาคาร์ฟรีเดย์” เพื่อรณรงค์การออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพและลดการขับขี่รถยนต์ ร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับสังคม  24 กันยายน 2566 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก นายแผน กำพุด ประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพตำบลสาริกา ได้เป็นประธานการปล่อยรถจักรยานรณรงค์การออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพและลดการขับขี่รถยนต์ เพื่อร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับสังคมในวันปลอดรถ หรือ Car Free Day ซึ่งองค์กรในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจะรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล หันมาใช้รถจักรยานเพิ่มขึ้น เพื่อลดปริมาณรถยนต์ในท้องถนน อันส่งผลถึงการลดปัญหามลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ และยกระดับคุณภาพอากาศให้ดีขึ้น รวมทั้งลดปัญหาการจราจรติดขัดได้ในระดับหนึ่ง

634661******จังหวัดนครนายก เป็นจังหวัดท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักของประชาชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ที่มีความสวยงามทั้งภูเขาที่ติดต่อกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และเป็นสถานทีที่เหมาะกับการใช้รถจักรยาน เพื่อการท่องเที่ยวและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ทั้งได้ชมพืชสวน ไร่นา ตามเส้นทางผ่านเนินเขาที่สวยงามและวิถีชีวิตของชาวบ้านทั่วไป วิถีชีวิตของชาวลาวเวียง ลาวพวน และเป็นศูนย์รวมของแห่งท่องเที่ยวมากมาย การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้ให้การสนับสนุน ทั้งอาหาร เครื่องดื่มจำนวนมากรวมถึงร่วมกันบริจาคเงินสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียน ซึ่งทางชมรมฯ ต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ สำหรับเส้นทางในการรณงค์ในครั้งนี้ ได้เริ่มต้นจากองค์การบริหารส่วนตำบลสาริกา และไปสิ้นสุดที่ ศาลากลางจังหวัดนครนายก โดยคาดหวังว่าการรณรงค์ครั้งนี้ จะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมกันรณรงค์ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อสังคมต่อไป

634670634662634670 1634688634706634713

***ภาพ/ข่าว นพพร ชูทรัพย์ / รายงาน

Share