อำเภออรัญประเทศประชุมร่วม พัฒนาจัดระเบียบพื้นที่ตลาดจุดผ่อนปรนบ้านหนองปรือ

S 18137452*******นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภออรัญประเทศ เป็นประธานในการประชุมพัฒนาและจัดระเบียบพื้นที่บริเวณจุดผ่อนปรนบ้านหนองปรือ พร้อมด้วย พ.จ.ท.นิพนธ์ วิสุทธาภรณ์ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง นายธวัฒชัย บุญแสง ปลัดอำเภอ กลุ่มงานความมั่นคง นายธีรวุฒิ เด็นหมาด ปลัดอำเภอ งานป้องกัน โดยมี พ.ต.สัญญา เกียรติชัง ผู้แทนกรมทหารพรานที่ 12 พ.ท.อดิศักดิ์ ดาวเรรัมย์ ผู้แทนกรมทหารพรานที่ 13 ผู้แทนศุลกากรอรัญประเทศ ร.ต.อ.ฉัตรชัยฐิติ ปุญญจารุพุทธากูร ผู้แทนตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว นางสาวดวงนภา ธะนะพาส สรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ นายวุฒิชัย รติวรารัตน์ ปศุสัตว์อำเภออรัญประเทศ นายสมาน ผลาหาร ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ นายชาญ สมสุขสันต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผ่านศึก นายทองคำ จำนิล กำนันตำบลผ่านศึก ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านตำบลผ่านศึก และผู้ประกอบการ ร่วมการประชุมฯ ที่กองร้อยทหารพราน 1304 จุดผ่อนปรนบ้านหนองปรือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

S 18137450****** การประชุมเพื่อพัฒนาและจัดระเบียบการค้าบริเวณตามแนวชายแดน ณ จุดผ่อนปรนบ้านหนองปรือ ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ สืบเนื่องจากได้รับมอบนโยบายจากคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 ณ สมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย – กัมพูชา อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ที่ผ่านมา สำหรับในการประชุมในวันนี้เรื่องการขออนุญาติขยายเวลาค้าขายจาก เวลา12.00 ถึง เวลา 18.00 น.มาเป็น 12.00 น.ถึงเวลา 20.00 น.ในการเปิดตลาดนัดจุดผ่อนปรนบ้านหนองปรือนั้นที่ประชุมร่วมได้ ให้ค้าขายตามเวลาที่อนุญาติไปก่อนยังไม่มีการเ ปลี่ยนแปลงเวลาดังกล่าวแต่อย่างได

S 18137407S 18137394S 18137389S 18137387S 18137383S 18137449 1

***ภาพ/ข่าว ประหยัด ตีวะบุตร  ผู้สื่อข่าวบูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

Share