ประจวบคีรีขันธ์ _”อำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข” อำเภอทับสะแก สร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ได้มีที่อยู่อาศัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประจวบคีรีขันธ์ _”อำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข” อำเภอทับสะแก สร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ได้มีที่อยู่อาศัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

716068 0******วันนี้ 30 พ.ย 2566 เวลา 10.30 น. นายสมเจตร์ เจริญทรง นายอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการส่งมอบบ้าน ของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้แก้ไขปัญหาความยากจนให้แก่ผู้ยากไร้ ที่อยู่อาศัยทรุดโทรม และมีผู้พิการภายในบ้าน ให้แก่นางจำนรรจ์ ทอดสนิท ราษฎรหมู่ที่ 10 ต.เขาล้าน ซึ่งมีปัญหาเปราะบางด้านที่อยู่อาศัย

716070 0******โดยมี น.ส.วิยะรัตน์ หนูเอก ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นายวิโรจน์ ทองเกิด ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอทับสะแก นายผดุงศักดิ์ อิ่มทั่ว กำนันตำบลเขาล้าน หัวหน้าส่วนราชการอำเภอทับสะแก ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมบูรณาการส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ท้องที่ ท้องถิ่น บริจาควัสดุ อุปกรณ์ และลงแรงก่อสร้างโดย กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอทับสะแกที่ 6 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 146  หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก ร่วมกันก่อสร้างจนแล้วเสร็จ ทั้งนี้ มีนายธนูศักดิ์ เสียงเพราะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ต.เขาล้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ประสานงานหลัก อบต.เขาล้านอนุเคราะห์แบบและช่าง และได้รับอนุเคราะห์หิน ดิน ทราย จากภาคเอกชนในพื้นที่

716060 0******สำหรับวันนี้มีผู้ร่วมมอบสิ่งของ และเงินขวัญถุง ให้แก่นางจำนรรจ์ ทอดสนิท หลายหน่วยงาน ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( กฟผ.ทับสะแก ) การไฟฟ้าภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการอำเภอทับสะแกทุกหน่วยงาน  พมจ.ประจวบคีรีขันธ์ ธนาคารออมสิน ธนาคาร ธกส. กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเขาล้าน และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอทับสะแก นำโดยกำนันวิโรจน์ ทองเกิด ร่วมมอบสิ่งของและเงินขวัญถุง ให้แกครอบครัวนางจำนรรจ์ฯ  นอกจากนี้ นายอำเภอทับสะแก ร่วมกับส่วนราชการได้ปลูกผักสวนครัว ไว้เป็นแหล่งอาหารแก่ครอบครัวนางจำนรรจ์ฯ อีกด้วย

716058 0S 19341372716055

***ภาพ/ข่าว    ณัฐธภพ พันสาย    /    จ.ประจวบคีรีขันธ์     0649646443

Share