สถานีตำรวจภูธรคองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ยกระดับการให้บริการแบบ One Stop Sevice เพื่อรองรับนักนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

 

สถานีตำรวจภูธรคองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ยกระดับการให้บริการแบบ One Stop Sevice เพื่อรองรับนักนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

DSC 1388******เมื่อเวลา 10.00 น.(1ธ.ค.66)พ.ต.อ.พัฒนชัย ภมรพิบูลย์ ผกก.สภ.คลองลึก เปิดเผยว่า สถานีตรวจภูธรคลองลึกได้ดำเนินการปรับปรุงยกระดับห้องบริการประชาชน(One Stop Service)สถานีตำรวจภูธรคลองลึก โดย มีแนวคิดยกระดับการบริการประชาชนในระดับมาตรฐานสากล ให้สวยงาม ทันสมัย เหมาะสมกับที่เป็นสถานีตำรวจหน้าด่านชายแดน ให้ความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวและประชาชน หลังจากการเปิดใช้บริการตั้งแต่วันที่ ๒๕ พ.ย.๒๕๖๖ ประมาณหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา มีเสียงตอบรับจากประชาชนผู้ใช้บริการในทิศทางที่ดีเป็นอย่างมาก เมื่อเข้ามาให้ห้อง One Stop Sevice แล้วมีความรู้สึกดีอบอุ่น กว้างขวาง สะอาดตา ซึ่งเปลี่ยนไปจากเดิม ทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นศรัทธา และบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม และที่สำคัญยังมีทนายอาสาไว้ให้เป็นที่ปรึกษาด้วย

DSC 1384******พ.ต.อ.พัฒนชัย ภมรพิบูลย์ ผกก.สภ.คลองลึก กล่าวว่า  มีแนวความคิดยกระการให้บริการประชาชนในระดับมาตรฐานสากล ให้ความสวยงาม ทันสมัย เหมาะสมกับที่เป็นสถานีตำรวจหน้าด่านชายแดน ให้ความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวและประชาชน หลังจากการเปิดใช้บริการตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย.2566ประมาณหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา มีเสียงตอบรับจากประชาชนผู้ใช้บริการในทิศทางที่ดีเป็นอย่างมากเมื่อเข้ามาในห้อง One Stop Service แล้วมีความรู้สึกดีอบอุ่นกว้างขวาง สะอาดตา ซึ่งเปลี่ยนไปจากเดิม ทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาและบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม

DSC 1378DSC 1382DSC 1381DSC 1379DSC 1374DSC 1388 1

***ภาพ/วีระยุทธ สารการ/ข่าว สมศักดิ์ สารการ /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

Share