ผู้การ ทพ.45 ซับน้ำตาชาวบ้านจุดน้ำท่วมสูง!

 

ผู้การ ทพ.45 ซับน้ำตาชาวบ้านจุดน้ำท่วมสูง!

786132 0******ผู้การทหารพราน 45 นำกำลังพลเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจุดที่ท่วมสูง โดย อ.ระแงะ เดือดร้อน 5 ตำบล 14 หมู่บ้าน  1,692 คน บางพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลง สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ถึงแม้ว่าระดับน้ำในลุ่มน้ำ 2 สายหลักคือบางนราและโก-ลก น้ำยังคงล้นตลิ่ง โดยแม่น้ำบางนรา สูงกว่าตลิ่ง 1.33 เมตร ลุ่มน้ำโก-ลก สูงกว่าตลิ่ง 0.55 เมตร และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากปริมาณน้ำฝนลดน้อยลงในหลายพื้นที่ ทำให้บางพื้นที่น้ำที่ท่วมขังเริ่มลดระดับลง โดยพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบคือ อำเภอระแงะ, ยี่งอ, แว้งและสุไหงปาดี รวม 18 ตำบล 46 หมู่บ้าน 1,319 ครัวเรือน 4,940 คน โรงเรียนได้รับผลกระทบ 3 แห่ง

786129 0******สำหรับอำเภอระแงะ ได้รับผลกระทบในพื้นที่ 5 ตำบล 14 หมู่บ้าน  456 ครัวเรือน 1,692 คน คือตำบลตันหยงมัส, ตำบลมะรือโบตก, ตำบลเฉลิม, ตำบลบองอ และตำบลบาโงสะโต

ทางด้าน พันเอก สุรศักดิ์ พึ่งแย้ม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 ได้นำกำลังพลฝ่ายกิจการพลเรือนและจากกองร้อยต่างๆที่รับผิดชอบพื้นที่ประสบอุทกภัย ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน โดยใช้เรือติดเครื่องยนต์ของเทศบาลตำบลตันหยงมัสจำนวน 3 ลำพร้อมอาหารแห้งและน้ำดื่ม เข้าไปมอบให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลึกเข้าไปในหมู่บ้านต่างๆ ที่ระดับน้ำท่วมสูงกว่า 1 เมตร ตามโครงการกองทัพบกช่วยเหลือประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น พร้อมเน้นย้ำให้ทุกกองร้อยติดตามสถานการณ์และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือราษฎรได้อย่างทันท่วงที

786141 0786140 0786151 0

***ภาพ/ข่าว/กรียา/นราธิวาส

 

Share