จังหวัดสระแก้วจัดกิจกรรมปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และ โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”พร้อหน่วยแพทย์พอ.สว.

441515041 751561173803094 9147598204968753222 n******(23 พ.ค.) ณ โรงเรียน ต.ช.ด.วังศรีทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อม นายภูมิวัชร์  อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระแก้ว เหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว  หัวหน้าส่วนราชการ และ หน่วยงานราชการ ออกหน่วย โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”

441491669 751560900469788 8070132880572602371 n******กิจกรรมนี้เป็นการออกหน่วยของส่วนราชการ มีการให้บริการในทุก ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นการรักษาพยาบาลบริการการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า การแนะนำการประกอบวิชาชีพ การเพาะปลูก พร้อมทั้งยังแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค มอบเงินให้แก่ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ยากจน ตลอดจนให้คำแนะนำการศึกษาทางด้านวิชาชีพสถานศึกษา และอื่นๆอีกมากมาย เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจและสามารถติดต่อกับหน่วยงานของทางราชการได้อย่างใกล้ชิด ถูกต้อง และ ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการกับประชาชน อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ พร้อมทั้ง  หน่วยแพทย์ พอ.สว. ได้ลงพื้นที่ดังกล่าวเพื่อออกให้บริการรักษาทั้งโรคทั่วไป  ทันตกรรมแก่ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวด้วย

444469103 751560390469839 8369083524882550348 n441457121 751560863803125 6111247280803729136 n444497147 751560807136464 7866773777154136504 n441606128 751560597136485 3970704416057945330 n444988704 751560577136487 4718151521704768758 n444468490 751560663803145 6078498595434851298 n

***ภาพ/ข่าว ทีมข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว/บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

Share