กองกำลังบูรพาพบปะพัฒนาสัมพันธ์กองพลน้อยทหารราบที่ 51หารือเรื่องการลาดตระเวนร่วมแนวชายแดนไทย-กัมพูชาและกำหนดแนวทางการฝึกบรรเทาสาธารณภัยร่วมกัน”

IMG 9687******ตามนโยบายของแม่ทัพภาคที่ 1 /ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 ให้หน่วยรับผิดชอบพื้นที่ตามแนวชายแดน ให้มีการพัฒนาความสัมพันธ์กับกำลังป้องกันชายแดนของประเทศเพื่อนบ้านซึ่งจะนำมาซึ่งการประสานงานในการปฏิบัติภารกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทั้ง 2 ประเทศ ในการนี้ กองกำลังบูรพา ร่วมกับกองพลน้อยทหารราบที่ 51 จัดกิจกรรมพบปะพัฒนาสัมพันธ์ ระหว่างผู้บังคับบัญชาและฝ่ายเสนาธิการทหาร

IMG 7508******โดยมี พล.ต.เทพพิทักษ์ นิมิตร ผู้บัญชากองกำลังบูรพา และ พล.ต.ซึง ตุม ผู้บัญชาการกองพลน้อยทหารราบที่ 51 ประเทศกัมพูชา เป็นประธาน ทั้งนี้ ได้หารือ แนวทางการจัดกิจกรรมร่วมกันในห้วงเดือนมิถุนายนนี้ ประกอบด้วย การลาดตระเวนร่วมตามแนวชายแดน, การฝึกบรรเทาสาธารณะภัย และการแข่งขันกีฬา เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีของผู้ปฏิบัติงานตลอดแนวชายแดนไทย – กัมพูชาในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว  และส่งเสริมความสัมพันธ์ของผู้ปฏิบัติงานของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นกลมเกลียวยิ่งขึ้น  เพื่อผลสัมฤทธิ์ในการสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนร่วมกัน

IMG 7488IMG 7481IMG 9687 1

***ภาพ/ข่าว ทหารกองกำลังบูรพา/บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

Share