เรื่อง.เกษตรกรเลี้ยงวัวโคบาลบูรพา เรียกร้อง ส.ส.เพื่อไทย ช่วยเหลือ หลังแจกวัวไม่มีคุณภาพ

2305368 0******ช่วงสายวันนี้ (25 พ.ค.) นายสรวงศ์ เทียนทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสระแก้ว เขต 3 และเลขาธิการพรรคเพื่อไทย เดินทางไปพบกับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค จากโครงการโคบาลบูรพา จังหวัดสระแก้วที่มีสมาชิกมากกว่า 6,000 คน ภายในหอประชุมที่ว่าการอำเภอโคกสูง หลังตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคและแพะ ได้รับความเดือดร้อนจากโครงการดังกล่าว โดยเฉพาะโคที่มีการจัดส่งจากภาครัฐ เป็นโคที่ไม่มีคุณภาพ ส่งผลให้เกษตรกรต้องรับภาระเป็นหนี้ จากโครงการภาครัฐขนาดใหญ่ ตกครัวเรือนละประมาณ 200,000 บาทเป็นอย่างน้อย

2305369 0******อย่างเช่นเกษตรกรผู้เลี้ยงโค จากโครงการโคบาลบูรพา ของอำเภอโคกสูงและอำเภออรัญประเทศ ยอมรับว่า ที่เดินทางมาในวันนี้ ก็เพราะต้องการให้ ส.ส.ในพื้นที่ นำปัญหาและความเดือดร้อนของเกษตรกรไปสะท้อนให้กับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หาทางช่วยเหลือเร่งด่วน เพราะโครงการดังกล่าว ถือว่า เป็นโครงการที่ดีช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงหน้าแล้ง แต่ปัญหาคือ การแจกจ่ายโคให้กับชาวบ้านครัวเรือนละ 5 ตัว รวมทั้งเงินปลูกสร้างโรงเรือนอีก 50,000 บาท รวมแล้วเป็นหี้ครัวเรือนละประมาณ 200,000 บาท กลับสร้างผลกระทบอย่างรุนแรงให้เกษตรกร เพราะการแจกจ่ายโคไม่ได้คุณภาพ ทำให้เกษตรกรไม่มีเงินใช้หนี้ตามกำหนด ซึ่งในวันนี้ นายทองสา ถาวรสาลี ประธานสหกรณ์ปศุสัตว์โคบาลบูรพาโคกสูง เป็นตัวแทนเกษตรกรมอบหนังสือให้กับนายสรวงศ์ เทียนทอง ส.ส.ในพื้นที่ เพื่อนำปัญหาดังกล่าวไปสะท้อนให้กับผู้นำรัฐบาลโดยตรง

2305370 0******โดยรายละเอียดในหนังสือ ต้องการความช่วยเหลือใน 4 เรื่อง คือ 1.ให้กรมปศุสัตว์งดเว้นการดำเนินคดีอาญาและแพ่งกับเกษตรกร ตลอดจนส่งเจ้าหน้าที่ไปเร่งรัดหนี้สินและให้เกษตรกรทำสัญญายอมรับสภาพหนี้ เพราะก่อนหน้านี้ กรมปศุสัตว์เคยดำเนินคดีกับเกษตรกรมาแล้ว 2.ให้รัฐบาลตั้งคณะทำงานตรวจสอบการจัดซื้อโคแม่พันธุ์ แพะแม่พันธุ์และแพะพ่อพันธุ์ของกรมปศุสัตว์มีความโปร่งใสหรือไม่ 3.ภาพรวมโครงการโคบาลบูรพา ไม่ก่อให้เกิดรายได้และกลับเป็นการสร้างภาระให้กับเกษตรกรเป็นหนี้สินเพิ่มขึ้น จึงอยากให้คณะรัฐมนตรีมีมติให้กรมปศุสัตว์ยกหนี้ให้เกษตรกร เนื่องจากความผิดพลาดในการดำเนินงานโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ และ 4.เกษตรกรต้องการให้ภาครัฐ สนันสนุนเงินทุนช่วยเหลือเพื่อทำแผนฟื้นฟูกิจการสหกรณ์ หรือ พิจารณาเลิกกิจการของสหกรณ์ทั้ง 3 แห่ง คือ สหกรณ์ปศุสัตว์โคบาลบูรพาวัฒนานคร อรัญประเทศ และโคกสูง

2305361 0******นายสรวงศ์ เทียนทอง ส.ส.จังหวัดสระแก้ว เขต 3 เลขาธิการพรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า เป็นการลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาจากเกษตรกรโดยตรง ซึ่งหลังจากทีมงานได้รับข้อมูลจากเกษตรกรแล้ว จะนำปัญหาไปพูดคุยนอกรอบกับนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนจะนำเข้าไปอภิปรายในสภา โดยปัญหาโครงการโคบาลบูรพาของจังหวัดสระแก้ว ภาพรวมเกษตรกรทั้งโครงการกว่า 6,000 คน เป็นหนี้รวมแล้วกว่า 350 ล้านบาท ส่วนใหญ่เรียกร้องให้ภาครัฐยกหนี้ให้เกษตรกร และห้ามดำเนินคดีชาวบ้าน ในฐานะ ส.ส.พื้นที่ จะนำปัญหาเหล่านี้ไปหาทางช่วยเหลือเกษตรกรให้เร็วที่สุด

2305364 0******ในปี 2560  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณ 907,500,000 บาท ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินโครงการโคบาลบูรพาในพื้นที่ประสบภัยแล้งของจังหวัดสระแก้ว 3 อำเภอ คือ วัฒนานคร อรัญประเทศ และโคกสูง มีการแจกจ่ายโคแม่พันธุ์ให้เกษตรกรที่ร่วมโครงการมากกว่า 6,000 ราย รายละ 5 ตัว รวมแล้วมีโคแม่พันธุ์ที่แจกไปแล้ว มากกว่า 30,000 ตัว ราคาโคแม่พันธุ์ที่ระบุในสัญญาตกตัวละ 29,900  บาท ส่วนแพะแม่พันธุ์ (โครงการก่อนหน้านี้) มีเกษตรกรร่วมโครงการ  100 ราย แจกจ่ายรายละ 30 ตัว ราคาที่ระบุในสัญญา แพะแม่พันธุ์ตกตัวละ 2,900 บาท แต่กลับไม่มีการระบุในสัญญา ทำให้เกษตรกรมองว่า โครงการโคบาลบูรพาของจังหวัดสระแก้วนั้น มีการทุจริตในหลายขั้นตอน โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง กลับเป็นเกษตรกรระดับรากหญ้าที่ต้องรับภาระหนี้

2305363 02305366 02305367 0

***ภาพ/สมศักดิ์ สารการ /ข่าว สมสัณห์ เอี่ยมศิลป์ /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

Share